Την αδιαφορία, εδώ και πάνω από δύο μήνες, της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για το εμβληματικό έργο της ανάπλασης των προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αναδεικνύει με την κατάθεση σχετικής Επερώτησης, με τρία ερωτήματα, προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Δύναμη Ζωής.

Στην Επερώτησή της η Δύναμη Ζωής θυμίζει ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2019 είχε ζητήσει την άμεση συζήτηση του θέματος σε ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου. “Δύο μήνες μετά, ενώ υφίσταται υποχρέωση από τον Κανονισμό Λειτουργίας να απαντηθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση από πλευράς της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για να συζητηθεί το ζήτημα αυτό”, σημειώνει η Παράταξη στην Επερώτησή της προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, στοχεύοντας στη συνέχιση της διαδικασίας για την προώθηση αυτού του κρίσιμου έργου που αποτελεί πολεοδομική ανάσα αλλά και σημαντικό ιστορικό τοπόσημο, η Δύναμη Ζωής καλεί τη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας να απαντήσει στα εξής τρία ερωτήματα:

  • Προτίθεται να συνεχίσει το σημαντικό αυτό έργο ανάπλασης των προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που αποτελεί πλέον περιουσιακό στοιχείο της Περιφέρειας και πέραν της Ιστορίας, η οποία διατηρείται και αναδεικνύεται, θα έχει σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας και μια σοβαρή κοινωνική διάσταση;
  • Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα η διαδικασία αποδοχής της δωρεάς των εγκεκριμένων μελετών;
  • Ποιος είναι ο προγραμματισμός για την δημοπράτηση και την υλοποίηση του έργου, καθώς και για τη χρηματοδότησή του, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές ανακοινώσεις για το Πρόγραμμα “Φιλόδημος” από τον Υπουργό Εσωτερικών;

Στην Επερώτησή της η Δύναμη Ζωής θυμίζει το ιστορικό της υπόθεσης και συγκεκριμένα ότι το κτιριακό συγκρότημα παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής από την ΕΤΑΔ Α.Ε., χωρίς αντάλλαγμα, με το άρθρο 62 του ν. 4414/2016 και “η Διοίκησή μας προκειμένου να προχωρήσει στην αποκατάσταση και αξιοποίησή του, προγραμμάτισε την προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: ‘Αποκατάσταση και επανάχρηση για τις προσφυγικές πολυκατοικίες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας’, που έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής”.

Στις 19 Ιουλίου 2019 η “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.” προώθησε στην Περιφέρεια Αττικής με πλήρες δικαίωμα χρήσης, ως δωρεά, τη μελέτη “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΨΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στις ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΚΤΩ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ”, η οποία εκπονήθηκε με ανάθεση και δωρεά ως προς το κόστος εκπόνησης από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. για λογαριασμό της “Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.”. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με απόφασή του στις 25 Ιουλίου 2019, έκανε κατ’ αρχήν δεκτή τη δωρεά της μελέτης, η οποία τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και της Περιφέρειας για ένα μήνα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Η Δύναμη Ζωής στην Επερώτησή της θυμίζει επίσης ότι για την “καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως Διοίκηση, αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε πόρους από το Υπουργείο Εσωτερικών, εντάσσοντας το έργο “στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι”, και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας “Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων” με τίτλο “Αξιοποίηση /αποκατάσταση εμβληματικών κτιρίων Δημοτικής περιουσίας”. Σημειώνεται ότι η μελέτη που παρέδωσε η “Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.” κάλυπτε απολύτως όλες τις προϋποθέσεις που έθετε η σχετική Πρόσκληση του προγράμματος “Φιλόδημος Ι”.

Τέλος τονίζεται ότι “η Διοίκησή μας προώθησε και ολοκλήρωσε τη διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων αποκατάστασης των προσφυγικών πολυκατοικιών στη Λ. Αλεξάνδρας και για την συνδρομή της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, στην επίλυση τεχνικών θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως ο υπόγειος χώρος στάθμευσης και οι συναφείς πολεοδομικές ρυθμίσεις του περιβάλλοντος χώρου, για το οποίο απαιτείται και η συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων”.

Share This