Χωρίς χημικές τουαλέτες κατάφερε με την ολιγωρία της να αφήσει η Διοίκηση Πατούλη τις Λαϊκές Αγορές της Αττικής. Με καθυστερημένη την διαγωνιστική διαδικασία και την επανάληψη αυτής για διάστημα 36 μηνών, δεν καλύφτηκαν οι τομείς της Ανατολικής Αττικής, της Δυτικής Αττικής, του Βορείου Τομέα Αθηνών και του Δυτικού Τομέα Αθηνών!

Συνολικά 135 λαϊκές αγορές στην Αττικής από την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου μένουν πλέον χωρίς χημικές τουαλέτες. Πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας, ένα θέμα που απαξιώνει τους επαγγελματίες, ένα θέμα που επιπλέον αποτυπώνει την αδιαφορία της Διοίκησης της Περιφέρειας για τις ανάγκες των γυναικών εργαζομένων και παραγωγών στις Λαϊκές Αγορές…

Ειδικότερα η Διοίκηση Πατούλη προχώρησε στην προσφιλή μέθοδο της απευθείας ανάθεσης, καλύπτοντας τις ανάγκες μόνο 25 μέρες! Στην συνέχεια θα είναι οριστική η έλλειψη χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές, για άγνωστο χρονικό διάστημα, αφού η Περιφέρεια Αττικής δεν κατάφερε να φέρει σε πέρας την αρμοδιότητά της.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι η Διοίκηση της «Δύναμη Ζωής» της Ρένας Δούρου είχε πετύχει να λύσει το διαχρονικό μέχρι τότε πρόβλημα με τις χημικές τουαλέτες στις λαϊκές αγορές. Με σημαντική ποιοτική αναβάθμιση. Πώς; Με την σύναψη τριετούς Σύμβασης, κατόπιν ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Αφετέρου οι προδιαγραφές έγιναν πιο αυστηρές, καθώς αφορούν χημικές παρόμοιες με τις κανονικές και, κυρίως, με πρόνοια για αποκλειστική χρήση των μισών από τις γυναίκες (που και σε αυτό το ζήτημα ήταν σε μειονεκτική θέση). Παραδόθηκε έτσι τον Σεπτέμβριο του 2019 στη Διοίκηση Πατούλη ενεργή σύμβαση και μία νέα κατάσταση αξιοπρεπής και αντάξια του αγώνα που κάνουν οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι/ες στις Λαϊκές Αγορές.

Και τι έκανε η Διοίκηση Πατούλη; Απλά, διέλυσε αυτήν την νέα κατάσταση. Γιατί το μυαλό της είναι στις απ’ ευθείας αναθέσεις και στις παρασκηνιακές διευθετήσεις και όχι στις ανάγκες της κοινωνίας.

Share This