Κλέπτουσα οπώρας συνελήφθη για άλλη μία φορά η Διοίκηση Πατούλη, που συνεχίζει να παίρνει αποφάσεις με όρους αδιαφάνειας για απευθείας αναθέσεις. Αυτή τη φορά η μεθόδευση σχετίζεται με “ορθή επανάληψη” που στην πραγματικότητα αλλοιώνει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη ματαίωση και την επανάληψη της δημοπράτησης Μελέτης αποκατάστασης κτιρίων Περιφέρειας Αττικής στο Βοτανικό (πρώην Δημόσιο Απολυμαντήριο Αθηνών).

Συγκεκριμένα, στο διατακτικό της αρχικής απόφασης 177/2022 της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου 22, και η οποία δημοσιοποιήθηκε, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΥΔΗ7Λ7-ΨΧΛ) στις 9 Φεβρουαρίου 22, αναγράφεται η “επανάληψη της διαδικασίας δημοπράτησης με τους ίδιους όρους” (δηλαδή με ανοικτό διαγωνισμό) και όχι με “διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, δυνάμει του άρθρου 106, παρ. 5 του Ν. 4412/2016”. Η συγκεκριμένη αναφορά, που παραπέμπει, με απλά λόγια, σε “απευθείας ανάθεση”, προστέθηκε, κατόπιν εορτής, με το πρόσχημα της… “ορθής επανάληψης” της απόφασης, στις 8 Απριλίου 22! Χωρίς μάλιστα καν να διευκρινιστεί στον χαρακτηρισμό “ορθή επανάληψη” το είδος της διόρθωσης που γίνεται στην απόφαση, ώστε να πρέπει κάποιος να συγκρίνει τις 2 τετρασέλιδες αποφάσεις για να την εντοπίσει! Επισυνάπτονται οι δύο αποφάσεις.

Το μείζον πρόβλημα που εκθέτει τη Διοίκηση Πατούλη είναι ότι, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσίευσης και διόρθωσης των διοικητών πράξεων (πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, κ.ά.), η “ορθή επανάληψη” δημοσίου εγγράφου πρέπει να αφορά “γραφικά ή λογιστικά σφάλματα” και όχι στην τροποποίηση της ουσίας της διοικητικής πράξης. Όπως, δηλαδή, έκανε η Διοίκηση Πατούλη προσθέτοντας αυθαίρετα, τη διατύπωση περί “απευθείας ανάθεσης”, όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς (βλ. κίτρινη υπογράμμιση του εγγράφου “ορθής επανάληψης”). Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η διαδικασία προχωρά με την Εισήγηση από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής προς την Οικονομική Επιτροπή για τη νέα δημοπράτηση στη βάση της… ορθής, πλην παράνομης, επανάληψης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 177/2022 για τη διαδικασία πλέον της “απευθείας ανάθεσης”.

Άλλο ένα δείγμα γραφής της Διοίκησης Πατούλη που, στα χνάρια της πολιτικά ομογάλακτης της Κυβέρνησης, περιφρονεί την νομιμότητα, παραβιάζει τις δημοκρατικές λειτουργίες με φόντο, πάντα, τις “απευθείας αναθέσεις”.

Share This