Άρον, άρον, για πολλοστή φορά, την ώρα μάλιστα που τα νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια, η Διοίκηση Πατούλη επιχειρεί να περάσει έργο πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Το τελευταίο κρούσμα αφορά σε διαγωνισμό 9 εκατομμυρίων ευρώ για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας, ο οποίος έχει ήδη καθυστερήσει… εδώ και 1.5 χρόνο (!) και για τον οποίο η Διοίκηση έστειλε το σχετικό υλικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μόλις μία ώρα πριν από τη συνεδρίαση! Σήμα κατατεθέν της Διοίκησης Πατούλη είναι η διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ με αδιαφάνεια και προχειρότητα, υποβαθμίζοντας συνειδητά τις δημοκρατικές διαδικασίες της Περιφέρειας και απαξιώνοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που “ξεχνά” να στείλει εγκαίρως το απαραίτητο υλικό ενόψει των Συνεδριάσεων των Οργάνων και των Επιτροπών της Περιφέρειας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Διοίκηση βιάζεται να δημοπρατήσει τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, χωρίς καν να δουν καλά, καλά τους όρους του οι Παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή γιατί η Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Τουριστική Προβολή και Ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο 2021-2023, έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο από τις 13 Ιανουαρίου 2021!

Έτσι σήμερα τα μέλη της Δύναμης Ζωής αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αντιδρώντας έτσι στην αδιάλλακτη στάση του Προέδρου της, που δεν υιοθέτησε το εύλογο αίτημα της μετάθεσης της συζήτησης στην επόμενη Συνεδρίαση, για το κρίσιμο θέμα των Δράσεων για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας. Αντιδρώντας σε αυτή την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά από μέρους της Διοίκησης, τα μέλη της Δύναμης Ζωής κατά την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ζήτησαν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πέππα την απόσυρση του θέματος “Έγκριση των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: “Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστημα 2021-2023”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.978.468,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.”. Επισήμαναν ότι η καθυστέρηση αυτή δεν επιτρέπει την απαραίτητη σοβαρή μελέτη και προετοιμασία του θέματος. Ωστόσο ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής δεν προχώρησε στην απόσυρση του θέματος αλλά δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Share This