Απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός για προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής

Όχι αποσπασματικές αποφάσεις από τη Διοίκηση χωρίς διαφάνεια, χωρίς αξιοκρατία, χωρίς μοριοδότηση βάσει ΑΣΕΠ

Έτσι, “χωρίς πρόγραμμα” η Διοίκηση της Περιφέρειας προχωρά σε προσλήψεις όμως η υπόθεση των προσλήψεων στην Περιφέρεια Αττικής είναι πολύ σοβαρή για να υλοποιείται χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, με αμφίβολης νομιμότητας όρους, που, σε τελευταία ανάλυση, και δεν αντιμετωπίζουν πραγματικά την υποστελέχωση της Περιφέρειας και εμπαίζουν τους εργαζόμενους.

Η Διοίκηση επιλέγει λοιπόν προσλήψεις αποσπασματικές, χωρίς διαφάνεια, χωρίς αξιοκρατία. Ειδικότερα πρόκειται για:

  • προσλήψεις χωρίς μοριοδότηση βάσει ΑΣΕΠ αλλά μέσω επιλογής …“από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό στην Περιφέρεια Αττικής”, από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη Αττικής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική Προκήρυξη. «Γιάννης κερνάει … Γιάννης πίνει», όπως λέει ο θυμόσοφος λαός…

  • προσλήψεις που αφορούν ακόμη και σε ειδικότητες άσχετες με την αντιμετώπιση της πανδημίας για την οποία εκδίδονται οι προκηρύξεις της Διοίκησης για στελέχωση με έκτακτο προσωπικό – με αποκορύφωμα την πρόσληψη 4 δημοσιογράφων … για την αντιμετώπιση της πανδημίας στον ΕΔΣΝΑ (ΑΔΑ: 9ΞΠΑΟΡ05-Α5Β)!

  • Προσλήψεις – εξπρές καθώς η Περιφέρεια έδωσε προθεσμία μίας (1) ημέρας και λίγων ωρών για την υποβολή αιτήσεων: η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις 17.01.2021 και ώρα 18:24 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξέπνευσε στις 19.01.2021 και ώρα 12:00, όπως μαρτυρά η χρονοσήμανση της ηλεκτρονικής υπογραφής της προκήρυξης!

Στον αντίποδα, η Δύναμη Ζωής από την πρώτη στιγμή της πανδημίας έθεσε το κρίσιμο ζήτημα των προσλήψεων στην Περιφέρεια στη σωστή βάση. Δηλαδή την αντιμετώπιση τόσο των συγκυριακών πιεστικών αναγκών λόγω της πανδημίας όσο και των πάγιων δομικών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας μέσα από επαρκείς, ανά ειδικότητα, προσλήψεις.

Ακόμη και για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, τεκμηριωμένα από τον Απρίλιο του 2020 υπέβαλε πρόταση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, 500 συνολικά ατόμων, με ιδιαίτερη έμφαση, προφανώς λόγω της συγκυρίας, στις υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριμένα, είχε προτείνει την πρόσληψη 500 ατόμων με ιδιαίτερη ενίσχυση στις ειδικότητες των Κοινωνικών Λειτουργών, των Ψυχολόγων, των Ιατρών, των Νοσηλευτών-τριών, με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ καθώς και την αντίστοιχη εγγραφή 4 εκατ. ευρώ στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

Η Διοίκηση όμως της Περιφέρειας κώφευσε.

Αγνόησε τις προτάσεις της Δύναμης Ζωής. Συγκεκριμένα:

Αγνόησε τις συστάσεις της Δύναμης Ζωής για την διεκδίκηση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού μέσω του Πολυετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού Προσλήψεων που είχε εκπονήσει και αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων της Περιφέρειας. Χάθηκε μάλιστα η δυνατότητα προσλήψεων για το 2020 και μόλις πρόσφατα το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε μόλις 80 θέσεις – άγνωστο πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.

Αγνόησε τη δουλειά που είχε κάνει η διοίκηση της Δύναμης Ζωής και για τη στελέχωση της Περιφέρειας με 200 οργανικές θέσεις που αφήσαμε ανοικτές μέσω του 1ου κύκλου κινητικότητας και για τις οποίες υποβλήθηκαν μερικές χιλιάδες αιτήσεις. Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να αποτελεί σήμερα φορέα προέλευσης υπαλλήλων για άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου μέσω του συστήματος της κινητικότητας και η Διοίκησή της παρακολουθεί με απάθεια την συνεχή αποχώρηση καλών στελεχών από την Περιφέρεια. Το μόνο που κάνει είναι να επιδίδεται σε επικοινωνιακή υποβάθμιση της ανάγκης στελέχωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Με λίγα λόγια : με τις πράξεις της, η σημερινή Διοίκηση αδιαφορεί:

  1. για τις σοβαρές συνέπειες της υποστελέχωσης σε επίπεδο 35% με 40%, της Περιφέρειας Αττικής: δυσλειτουργία, αναποτελεσματικότητα, υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.
  2. για άμεσες προσλήψεις, με διαφάνεια, αξιοκρατία και μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ, για την κάλυψη των ελλείψεων μόνιμου προσωπικού καθώς και την πρόσληψη 120 επιστημόνων υγείας προκειμένου να δημιουργηθεί Περιφερειακό Κέντρο Δειγματοληψιών που είναι υψίστης σημασίας προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της Covid-19, όπως κατ’ επανάληψη προτείνει η Δύναμη Ζωής.

Αντ’ αυτών η Διοίκηση προχωρά στην έκδοση Προκήρυξης για έκτακτες προσλήψεις για 406 άτομα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid 19 για διάστημα έως 8 μηνών. Προσλήψεις που μάλιστα δεν διασφαλίζουν καν ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι 224 εργαζόμενοι που μέχρι πρόσφατα εργάζονταν εκτάκτως λόγω Covid 19 στην Περιφέρεια. Η Διοίκηση αδιαφορεί για αυτούς αν και έχουν αποκτήσει σημαντική εργασιακή εμπειρία, ιδιαίτερα χρήσιμη στην λειτουργία της Περιφέρειας Αττικής, αφού δεν υπάρχει καμία μοριοδότηση έστω για αυτή την προϋπηρεσία τους.

Share This