Οι ευθύνες του Περιφερειάρχη

Δήλωση του Χρ. Καραμάνου

Δήλωση του Περιφερειακού Συμβούλου της Δύναμης Ζωής και μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, Χρήστου Καραμάνου:

Η πρόσφατη απόρριψη από την Οικονομική Επιτροπή του κτιρίου, το οποίο προσφέρθηκε για μίσθωση από την Περιφέρεια Αττικής και το οποίο ανήκει σε εταιρία με την οποία έχει στενή σχέση η εν ενεργεία Περιφερειακή Σύμβουλος και εντεταλμένη σύμβουλος Εθελοντισμού της σημερινής Διοίκησης, φέρνει στο προσκήνιο το μείζων θέμα της τήρησης της δεοντολογίας και της διαφάνειας στις διαδικασίες μισθώσεων από τη Διοίκηση της Περιφέρειας και ειδικότερα τον Περιφερειάρχη.

Από τη στιγμή που, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από το αρχείο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο διαδίκτυο (ΓΕΜΗ – δημοσιότητα), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας που στην ιδιοκτησία της έχει το κτίριο, είναι στενά συγγενικά πρόσωπα της Περιφερειακής Συμβούλου ενώ η ίδια, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευμένη στο ΓΕΜΗ “μόνη δια της υπογραφής της δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον πάσης αρχής και να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε έγγραφο, δήλωση ή βεβαίωση που απευθύνεται στις φορολογικές αρχές (…) κλπ”, προκύπτει σοβαρή ευθύνη για τη Διοίκηση της Περιφέρειας και για τον Περιφερειάρχη προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην εκκαθάριση του καίριου ζητήματος από τη στιγμή που ουδείς από τα στελέχη της Διοίκησης έχει την ευθιξία να αναλάβει τις ευθύνες του.

Είναι προφανές ότι προκύπτει σοβαρό ζήτημα δεοντολογίας που αφορά τόσο την ίδια την Περιφερειακή Σύμβουλο όσο και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Λαϊκών Αγορών (για τη στέγαση των αρμόδιων υπηρεσιών προοριζόταν το κτίριο), ο οποίος αν και αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ούτε καν παρέστη στη σχετική συνεδρίαση για δώσει εξηγήσεις. Η εκ των ουκ άνευ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν επαρκεί. Το θέμα δεν αφορά πρόσωπα αλλά την άσκηση χρηστής διοίκησης με όρους διαφάνειας, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Την περίοδο διοίκησης της Δύναμης Ζωής οικοδομήσαμε στην Περιφέρεια Αττικής ένα υπόδειγμα χρηστής Διοίκησης με διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία. Με θλίψη οι πολίτες διαπιστώνουν φαινόμενα που προκαλούν, το λιγότερο, πολλά ερωτήματα, όταν δεν προσβάλλουν την λογική σε μια περίοδο που η κοινωνία δοκιμάζεται από την πανδημία. Η Δύναμη Ζωής, με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες, παρεμβαίνει και ελέγχει τη Διοίκηση”.

Share This