Πόσα βήματα οπισθοδρόμησης από τη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής;

Για άγνωστους λόγους έρχεται και ανατρέπει την υποχρέωσή της για απαγόρευση δυσμενών διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου, όπως ορίζει από το 2016 η Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων πολιτών, που πρώτη τότε, σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Περιφέρεια Αττικής είχε υιοθετήσει.

Σήμερα η Δύναμη Ζωής φέρνει στη δημοσιότητα καταγγελία τρανς ατόμου σε ενημερωτική ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά ΑΡΝΗΘΗΚΕ «να εκδώσει νέο δίπλωμα σε τρανς πρόσωπο», χωρίς την προσκόμιση της δικαστικής απόφασης για τη μεταβολή καταχώρισης φύλου και ονόματος, κάτι που είναι παράνομο όπως καταγγέλλεται από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών.

Έτσι η Δύναμη Ζωής κατέθεσε άμεσα προς απάντηση δύο ερωτήματα προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τον Περιφερειάρχη:

  1. Υπάρχουν αντίθετες οδηγίες προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής από αυτές που έχουν δοθεί επί της διοίκησής μας για το εν λόγω ζήτημα (να μας προσκομιστούν);

  2. Σε τι ενέργειες θα προβεί η διοίκηση του κ. Πατούλη για την άμεση εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου ατόμου – πέραν της δημόσιας συγγνώμης που δικαιούται – και τον αποκλεισμό στο μέλλον επανάληψης παρόμοιου περιστατικού από οποιαδήποτε Υπηρεσία της Περιφέρειας;

Στο σχετικό της έγγραφο η Δύναμη Ζωής θυμίζει ότι : “Η Περιφέρεια Αττικής, επί της δικής μας θητείας, ήταν η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που είχε συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Μάλιστα ο ίδιος ο τότε Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτης και της Επιχείρησης, κ. Β. Σωτηρόπουλος, ως ειδικός στα θέματα αυτά, προσφέρθηκε και έκανε προσωπικά σεμινάριο σε πάνω από 250 υπαλλήλους. Σχετική ενημέρωση και περαιτέρω οδηγίες έχουν λάβει και εγγράφως και ξέρουν πολύ καλά ότι ΔΕΝ επιτρέπεται να αναζητούν περισσότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από όσα είναι αναγκαία”.

Και τώρα με άλλη διοίκηση στο τιμόνι της Περιφέρειας, ξαφνικά μια Διεύθυνση Μεταφορών ανατρέπει τις δύο κεντρικές κατακτήσεις της Περιφέρειας Αττικής. Τί συνέβη ξαφνικά και ζητούν την δικαστική απόφαση νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου που αποτελεί άκρως απόρρητο δικαστικό έγγραφο, το οποίο δεν έχει καμία δουλειά να διαβάσει κανείς άλλος εκτός από τον δικαστή που την εξέδωσε, τον γραμματέα της έδρας και τον ληξίαρχο;

Ο Ν.4491/2017 για την Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου είναι σαφέστατος: “Με βάση τη νέα ληξιαρχική πράξη, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση άλλων εγγράφων στα οποία αναγράφεται η ταυτότητα του προσώπου ή από τα οποία το πρόσωπο εξαρτά δικαιώματα, καθώς και για την καταχώριση σε μητρώα ή καταλόγους, όπως εκλογικούς, έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν νέα έγγραφα ή να προβούν σε νέες καταχωρίσεις με διορθωμένο το καταχωρισμένο φύλο, το κύριο όνομα και το επώνυμο του προσώπου.” (άρθρο 4 παρ. 3).

Η ληξιαρχική πράξη λοιπόν αρκεί, δεν δικαιούται κανείς να αναζητά την δικαστική απόφαση. Για την δικαστική απόφαση, ο ίδιος νόμος είναι, και πάλι, σαφέστατος: “Στη δικαστική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 4, στην αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου, καθώς και σε κάθε άλλο στοιχείο ή έγγραφο το οποίο τηρείται στο οικείο ληξιαρχείο ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία, από το οποίο προκύπτει η διόρθωση φύλου που μεσολάβησε, έχει πρόσβαση μόνο το ίδιο το πρόσωπο, καθώς και όσοι έχουν ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτό.” (άρθρο 6 παρ. 1).

Όποιος υπάλληλος λοιπόν δεν αρκείται στην ληξιαρχική πράξη, αλλά ζητά ΚΑΙ την δικαστική απόφαση διαπράττει παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και συγκεκριμένα του κανόνα που ορίζει ότι νόμιμη είναι η συλλογή μόνο των προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την επεξεργασία (“αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων”) (άρθρο 5 παρ. 1 στοιχείο γ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679). Eκθέτοντας έτσι την υπηρεσία του και τον εαυτό του σε πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις.

Share This