Με αφορμή τα εγκαίνια του Στεφανιογράφου στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, σήμερα, η Δύναμη Ζωής σημειώνει ότι πρόκειται για έργο που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα στήριξης της δημόσιας υγείας της Διοίκησης Ρ. Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής.

Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τα δημόσια νοσοκομεία προς τους πολίτες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο  άσκησης χρηστής διοίκησης και κοινωνικής πολιτικής, και χωρίς να επιχειρεί να υποκαταστήσει την κεντρική εξουσία, η Διοίκηση της Δύναμης Ζωής στήριξε εμπράκτως με 82,3 εκ ευρώ, το δημόσιο σύστημα Υγείας. Σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας η Διοίκηση Δούρου χρηματοδότησε :

  1. με 40 εκατομμύρια την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού (σύγχρονων μηχανημάτων για μαστογραφίες, αξονικών και μαγνητικών τομογράφων, ψηφιακών στεφανιογράφων, κ.α.) για τα 31 δημόσια νοσοκομεία της Αττικής,
  2. με 20 εκατομμύρια τα στρατιωτικά νοσοκομεία,
  3. με 22,3 εκατομμύρια τη λειτουργία 54 Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Αττική.

Οι πράξεις, όπως και οι αριθμοί, μιλάνε από μόνοι τους.

Share This