ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έτος 2023 είναι κρίσιμο για την Περιφέρεια Αττικής, δεδομένου ότι οι πολίτες της Αττικής βιώνουν, όπως και οι πολίτες σε ολόκληρη την Ελλάδα, τις συνέπειες των αρνητικών εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο αλλά και τις επιπρόσθετες συνέπειες από την νεοφιλελεύθερη πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής.

Στον αντίποδα αυτών των επιλογών και αυτών των πολιτικών, θεωρούμε ότι η Περιφέρεια Αττικής πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος:

 • στην στήριξη της χειμαζόμενης κοινωνίας από την πολλαπλή (οικονομική, ενεργειακή, περιβαλλοντική) κρίση. Κι αυτό μπορεί να γίνει, όπως ανάλογα έχει γίνει στο παρελθόν, με την υιοθέτηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας («Ρεύμα για όλους») και των μεγάλων ανατιμήσεων βασικών ειδών διατροφής («Κουπόνια Λαϊκών Αγορών»). Επίσης, σημαντική είναι η προώθηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά (με κύρια παρέμβαση την συμβολή στην μετεγκατάσταση του καταυλισμού στο Νομισματοκοπείο σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο Χαλανδρίου) και οι ουσιοεξαρτημένοι συμπολίτες μας. Επίσης, ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στα λαϊκά νοικοκυριά που απειλούνται από τους τραπεζικούς πλειστηριασμούς, γι’ αυτό προτείνουμε την δημιουργία σχετικού «Γραφείου νομικής και διαπραγματευτικής υποστήριξης».

 • στην αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος των Αντιπλημμυρικών Έργων και Μελετών, στα οποία επικρατεί κατάσταση διάλυσης, όπως τεκμηριώνουμε στον επισυναπτόμενο Πίνακα 4. Συγκεκριμένα έχουν ήδη διαλυθεί 9 έργα, από τα εκτελούμενα έργα 7 σημαντικά έργα καρκινοβατούν, 5 σημαντικές μελέτες επίσης καρκινοβατούν χωρίς ουσιαστική παρέμβαση της Διοίκησης σε άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, 14 ακόμη έργα και 4 ακόμη Μελέτες δεν έχουν καν δημοπρατηθεί, ενώ ενταχθεί προς της 1ης Σεπτεμβρίου 2019 στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων. Η κατάσταση αυτή πρέπει άμεσα να αντιστραφεί, αφενός με μετακίνηση πολλών έργων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης αφετέρου με την άμεση δημοπράτηση όλων των «λιμναζόντων έργων». Παράλληλα αναγκαία είναι η εξέταση των δυνατοτήτων που παρέχει η «Οικο-μηχανική» για την διευθέτηση των ρεμάτων και η ένταξη αυτής της προσέγγισης στις μελέτες που εκπονούνται στην Περιφέρεια Αττικής.

 • στην αντιστροφή της διάλυσης που επικρατεί σε σειρά έργων της Περιφέρειας Αττικής. Τα έργα πρέπει να επανεκκινήσουν για να στηριχθεί η αναπτυξιακή προοπτική της Αττικής και γιατί αυτές οι υποδομές είναι απολύτως αναγκαίες για την κοινωνία.

 • στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που έχει οξυνθεί το τελευταίο διάστημα και θα οξυνθεί πολύ περισσότερο με την επικείμενη έναρξη εργασιών της γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ και για το οποίο απαιτείται η εκπόνηση μια Συνολικής Κυκλοφοριακής Μελέτης για όλο το Λεκανοπέδιο αλλά και η προώθηση των αναγκαίων προκαταρκτικών διαδικασιών για σημαντικά συγκοινωνιακά έργα, που είχαν ξεκινήσει το 2019, όπως οι Κόμβοι στο Σχιστό ή η αστική σήραγγα Ηλιούπολης. Ξεχωριστή σημασία έχει, επίσης, η ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα των πεζογεφυρών, για τις οποίες ήδη έχει εκπονήσει μελέτη η Περιφέρεια Αττικής, στον Κορυδαλλό, στο Πέραμα και στον Πειραιά, όλες μπροστά από σχολεία που βρίσκονται πάνω σε μεγάλους οδικούς άξονες. Σημειώνουμε επίσης την ξεχωριστή σημασία που έχει η προώθηση των 3 Μητροπολιτικού χαρακτήρα ποδηλατοδρόμων (Γκάζι – Κηφισιά, Κατεχάκη – Ευαγγελισμός, Πλακεντία – Κορωπί – Σούνιο), για τις οποίες εκκρεμεί η ολοκλήρωση-επικαιροποίηση των Πρότυπων Μελετών που εκπονήθηκαν σε συνεργασία με το ΕΜΠ.

 • στην προώθηση Μελετών και Σχεδιασμών για μεγάλες παρεμβάσεις στην Αττική, που έχουν βαλτώσει τα τελευταία 2 χρόνια και αφορούν ενδεικτικά: στο Πεδίον Άρεως (με την πρότυπη Μεγάλη Παιδική Χαρά με προσβασιμότητα ΑΜΕΑ), στον μετασχηματισμό σε χώρους Πρασίνου και Πολιτισμού εμβληματικών χώρων που πρέπει να αποδοθούν στην Αυτοδιοίκηση και στους πολίτες (ΠΥΡΚΑΛ, θαλάσσιο μέτωπο Σκαραμαγκά), στην ανάδειξη των προσφυγικών γειτονιών ενόψει μάλιστα της συμπλήρωσης 100 χρόνων από το 1922, στις Αυτοδιοικητικές Ενεργειακές Κοινότητες (τόσο κρίσιμες για την πράσινη μετάβαση όσο και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας).

 • στην στήριξη των εργαζομένων μας και στην ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και ριζική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Με βάση αυτές τις μεγάλες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες, προτείνουμε:

 • την ένταξη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό έτους 2023 των δαπανών που αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 1. Σημειώνουμε ότι μέρος αυτών αφορά τους ίδιους πόρους, ενώ μέρος αυτών αφορά το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (πρώην ΠΔΕ),

 • την μείωση των δαπανών που αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα 2, ώστε ο Προϋπολογισμός να παραμένει σε ισοζύγιο,

 • την προώθηση (ξεκινώντας με τις διαδικασίες δημοπράτησης) των 26 εμβληματικών έργων, ήδη ενταγμένων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων, που καταγράφονται στον Πίνακα 3, με χρηματοδότηση όπως αναφέρεται εκεί,

 • την επανεκκίνηση, ακόμη και με άμεση επαναδημοπράτηση, όλων των έργων στα οποία υπάρχει Διάλυση Σύμβασης, σύμφωνα με τον Πίνακα 4.

 • την προώθηση των αντιπλημμυρικών έργων και μελετών, που παρουσιάζουν στασιμότητα για διάφορους λόγους (διάλυση, μη δημοπράτηση, καθυστερήσεις) και καταγράφονται στον Πίνακα 5,

 • την προώθηση (ξεκινώντας με τις διαδικασίες δημοπράτησης) των σημαντικών τοπικών έργων, ήδη ενταγμένων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων, που καταγράφονται στον Πίνακα 6.

 • την άμεση μεταφορά όσων έργων είναι εφικτό, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (πρώην ΠΔΕ) ή σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Share This