Γεννήθηκε το 1959 στον Πειραιά και από το 1966 διαμένει στον Άλιμο.

Είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών και Διδάκτορας του ΕΚΠΑ.

Από τον Ιανουάριο του 1984 μέχρι σήμερα εξασκεί το επάγγελμα της στην Γλυφάδα.

Είναι μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς και συμμετέχει εθελοντικά στις προληπτικές δράσεις του Συλλόγου .

Από τον Μάιο του 2017 συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Γραμματείας, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας σε γυναίκες πρόσφυγες-μετανάστριες, επειδή στα καθήκοντα της είναι και η ενασχόληση με ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Επίσης στις υποχρεώσεις της περιλαμβάνονται τα θέματα που προκύπτουν στον τομέα της Υγείας, όπως προτάσεις προς τον υπουργό Υγείας, συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, διοργάνωση και συντονισμός σχετικών ημερίδων (Μητρικός Θηλασμός, Γυναίκα και Υγεία).

Έχει εκλεγεί στη Γραμματεία του Τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ και είναι μέλος του Τμήματος Υγείας και του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών .

Share This