Επί σχεδόν ένα μήνα η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής αποφεύγει να απαντήσει στα δύο ερωτήματα που έχει θέσει, με ερώτησή της η Δύναμη Ζωής, σχετικά με την καθυστέρηση της κατασκευής του κρίσιμου αντιπλημμυρικού έργου του συλλεκτήριου αγωγού όμβριων επί της Λεωφόρου Αθηνών, προϋπολογισμού 9.900.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα δεν έχει απαντήσει σχετικά :

  • με το ποιες ενέργειες έχει κάνει για να προχωρήσει για το συγκεκριμένο έργο και
  • με το πότε επιτέλους θα γίνει η δημοπράτηση του έργου “Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού όμβριων επί της Λεωφόρου Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστεριού, μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου”.

Στην ερώτησή της η Δύναμη Ζωής θυμίζει ότι η εκτέλεση του έργου μετά από διαγωνιστική διαδικασία συμβασιοποιήθηκε από την Περιφέρεια στις 05.04.2018 (ΑΔΑ: ΩΕ7Β7Λ7-ΠΝΒ) αντί ποσού 3.566.015,67€. Κατά το στάδιο της κατασκευής διαπιστώθηκαν μη χαρτογραφημένα υπόγεια δίκτυα και κατά συνέπεια έγινε τροποποίηση της μελέτης του έργου. Ακολούθησε η σύνταξη Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία αν και εγκρίθηκε από την Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής μετά από θετική γνωμοδότηση του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, δεν έτυχε της έγκρισης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Απόφαση 1449/2019, Τμήμα Επταμελούς Μείζονος Σύνθεσης, που κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής στις 01.11.2019). Κατόπιν αυτού, με την υπ᾽ αρ. 212/28-01-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακλήθηκε η έγκριση της Συμπληρωματικής Σύμβασης και αναγκαστικά αποφασίστηκε η μη συνέχιση του έργου. Στη συνέχεια η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία εξέδωσε την υπ᾽ αρ. 771555/13-10-2020 (ΑΔΑ: 638Κ7Λ7-ΛΡΖ) Απόφαση Διάλυσης της Σύμβασης”.

Ήδη έχουν κλείσει 9 μήνες από την Απόφαση Διάλυσης της Σύμβασης και 1.5 χρόνος από την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη μη συνέχιση του έργου. Κι ενώ το έργο παραμένει στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής και είναι ενταγμένο στον Προϋπολογισμό, δεν έχει γίνει γνωστή κάποια ενέργεια από την πλευρά της Διοίκησης για την εξέλιξη του.

Τα επαναλαμβανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, εντός κι εκτός Ελλάδας, αποδεικνύουν την ανάγκη ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων της Αττικής και η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής οφείλει να ανταποκριθεί χωρίς χρονοτριβή σε αυτή την αναγκαιότητα.

Share This