Η Δύναμη Ζωής για τα 92 σύγχρονα λεωφορεία τη χρηματοδότηση των οποίων είχε διασφαλίσει την περίοδο της διοίκησής της

Σε περίοδο δοκιμασίας της κοινωνίας από την πανδημία τα σύγχρονα λεωφορεία μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανανέωση του στόλου και το κυριότερο στην προστασία των πολιτών που σήμερα είναι αναγκασμένοι να συνωστίζονται σε παλιά και ρυπογόνα οχήματα. Στο πλαίσιο αυτό η Δύναμη Ζωής θέτει, με σχετική της ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Αττικής, το ζήτημα της χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής της προμήθειας 92 σύγχρονων λεωφορείων για την ενίσχυση του στόλου του ΟΑΣΑ.

Συγκεκριμένα ρωτά:

  1. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία απόκτησης από τον ΟΑΣΑ των λεωφορείων αυτών;
  2. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση;
  3. Γιατί η Διοίκηση της Περιφέρειας δεν προωθεί την ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΑ;

Στην ερώτηση υπενθυμίζεται ότι η Διοίκηση της Δύναμης Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής διασφάλισε, στη διάρκεια της θητείας της, την ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων του ΟΑΣΑ με 92 οικολογικά λεωφορεία, από τα οποία 12 ηλεκτροκίνητα, προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και της μετάβασης σε ένα περιβάλλον βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών, αποφάσισε την ενίσχυση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. με τη χρηματοδότηση της προμήθειας 92 λεωφορείων νέας τεχνολογίας, με στόχο να έχουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πληρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Η αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων του ΟΑΣΑ, κρίθηκε αναγκαία, καθώς είναι γνωστό ότι τείνουν να συμπληρώσουν τον επιτρεπτό χρόνο χρήσης τους. Παράλληλα, η πρωτοποριακή επιλογή της τεχνολογίας των ηλεκτρικών λεωφορείων διασφάλιζε την εκπομπή των λιγότερων δυνατών ρύπων σε σχέση με τα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία.

Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 07 του ΠΕΠ Αττικής, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η σχετική προμήθεια των νέων οχημάτων, μέσω της Πρόσκλησης για “Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου λεωφορείων του ΟΑΣΑ και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των δημοσίων συγκοινωνιών στη Μητροπολιτική Αθήνα”, που απευθυνόταν στον Οργανισμό για την υποβολή προτάσεων. Ειδικότερα επρόκειτο για προμήθεια 20 οχημάτων μεσαίου μεγέθους, 60 οχημάτων μεγάλου μεγέθους (αρθρωτά) καθώς και 12 ηλεκτροκίνητων λεωφορείων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας με αυτονομία κίνησης.

Share This