Θέμα: Απάντηση στην επιστολή σας της 30.06.2021, για το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής.

Κύριε Περιφερειάρχη,

Με την από 30.06.2021 επιστολή σας, μας ζητάτε να συμμετέχουμε σε διαβούλευση για να διαμορφώσουμε, υποτίθεται όλοι μαζί, ένα σχέδιο για τα απορρίμματα, ένα σχέδιο για μια πράσινη και βιώσιμη Αττική, όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε.

Δύο προκαταρκτικές παρατηρήσεις :

1η Παρατήρηση: Ο ΕΔΣΝΑ έχει παραλάβει την μελέτη για το νέο ΠΕΣΔΑ της Αττικής από τις 31 Μαΐου 2021. Ωστόσο δεν μας τον έχετε κοινοποιήσει ως οφείλατε. Παρόλα αυτά στην επιστολή σας, ζητάτε την άποψη μας!

2η Παρατήρηση: Ζητάτε την άποψή μας για ένα σχέδιο που όμως έχετε ήδη προαποφασίσει. Χωρίς διάλογο, διαβούλευση, συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες. Χωρίς να λαμβάνετε υπόψη την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, της δημόσιας διαχείρισης, της εγγύτητας, της αποκέντρωσης, της πρόληψης, της ανακύκλωσης, της ανάκτησης, της διαλογής στην πηγή.

Επί της ουσίας λοιπόν μας καλείτε σε μια αρκετά και εντελώς προσχηματική διαβούλευση:

Αρκετά προσχηματική, αν αναλογιστούμε ότι θα λάβετε υπόψη όσα απαντήσουμε, όπως λάβατε υπόψη την από 07.10.2019 απάντησή μας σε αντίστοιχη επιστολή που μας είχατε στείλει τότε, σχετικά με τις θέσεις της Παράταξης μας για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής.

Εντελώς προσχηματική όταν εσείς ανακοινώνετε ότι έχετε αναθέσει την εκπόνηση νέου ΠΕΣΔΑ σε Τεχνικούς Σύμβουλους για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων του ΕΔΣΝΑ και σας έχουν ήδη υποβάλει σχετικό σχέδιο.

Σε τι είδους διαβούλευση μας καλείτε να συμμετέχουμε όταν έχετε ήδη αποφασίσει μόνος σας, για το νέο ΠΕΣΔΑ. Αφού ήδη:

 1. Έχετε δημοπρατήσει τη «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην Ο.Ε.Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής».
 2. Έχετε ήδη εκδώσει (04.06.2021) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Μονάδα Επεξεργασίας (Μ.Ε.Α.) του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Π.Ε. Πειραιά με ΣΔΙΤ, για το οποίο πρόσφατα εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων σχετική τροπολογία για τη χωροθέτηση Μ.Ε.Α. στο Σχιστό, με δυναμικότητα 250.000 τόνων/έτος με δυνατότητα αναπροσαρμογής μέχρι 40%, δηλαδή να φτάσει τους 350.000 τόνους/έτος! Πέρα από κάθε λογική των αρχών της αναλογικότητας και της εγγύτητας, αφού μόλις 180.000 τόνους/έτος προβλέπει ο ισχύων ΠΕΣΔΑ,
 3. Έχετε ήδη εκδώσει (04.06.2021) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Μονάδα Επεξεργασίας (Μ.Ε.Α.) του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Αττικής με ΣΔΙΤ, και προσδιορίζετε τη δυναμικότητα επεξεργασίας της σε 450.000 τόνων/έτος, με δυνατότητα αύξησης αυτής «έως το διπλάσιο της συνολικής ετήσιας ποσότητας των προς διαχείριση απορριμμάτων» !
 4. Κρατάτε κρυφά τα σχέδιά σας, αφού δεν προσδιορίζετε που θα χωροθετηθεί το Κεντρικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας (προφανώς στη Φυλή κατά τις ανακοινώσεις σας), δεν αναφέρετε για καμία Μ.Ε.Α. τις περιοχές από τις οποίες θα προέρχονται τα προς επεξεργασία απορρίμματα, δεν προσδιορίζετε τις τεχνολογίες με τις οποίες θα λειτουργούν οι Μ.Ε.Α., αφήνοντας έτσι στην Κυβέρνηση ανοιχτή τη δυνατότητα εγκατάστασης μονάδας καύσης, σε συνεργασία μαζί σας.
 5. Τέλος, αλλά όχι έλασσον, έχετε χάσει κάθε μέτρο ορθής πρακτικής- «βάζοντας το κάρο μπροστά από το άλογο» – αφού και στις δύο δημοπρατήσεις μέσω ΣΔΙΤ, επισημαίνετε ότι «η οριστικοποίηση των παραμέτρων του αντικειμένου των Συμπράξεων που θα αποτελέσει τη βάση για την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών εκ μέρους των Διαγωνιζόμενων, θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ».

Και φυσικά δεν μπορούν να μείνουν ασχολίαστοι οι “ανοιχτοί διαγωνισμοί” του ΕΔΣΝΑ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) αποβλήτων» με συνολικό Προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ, 223.495.120,00€. Διαγωνισμός στον οποίο κατατέθηκε μόλις μια έγκυρη προσφορά για κάθε μία από τις 10 επιμέρους ομάδες του, για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το πρόγραμμα συλλογής Βιοαποβλήτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) πενταετούς διάρκειας» συνολικού προϋπολογισμού 89.726.400,00€, για την «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων» συνολικού προϋπολογισμού 10.103.520,00€ και για τις Υπηρεσίες ανάπτυξης & διαχείρισης προγράμματος Ανακύκλωσης» συνολικού προϋπολογισμού 31.140.864,00€.

Άρα, με κρυφά τα σχέδιά σας, με αυτές τις δυσθεώρητες δυναμικότητες επεξεργασίας των Μ.Ε.Α., που με στοιχεία από τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ μπορούν να υποδεχθούν ακόμη και απορρίμματα από άλλες Περιφέρειες (με δεδομένο ότι όπως αναφέρει και ο ισχύων ΠΕΣΔΑ μετά από δράσεις Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων κατά 50% περίπου – βλ. και πρόσφατο νόμο του ΥΠΕΝ για στόχους ανακύκλωσης κ.λπ. τα υπολειπόμενα σύμμεικτα προς επεξεργασία θα είναι λιγότερα από 900.000 τόνους/έτος) και με υπερδεσμεύσεις των πόρων του ΕΔΣΝΑ, για ποιον ΠΕΣΔΑ μας καλείτε να διαβουλευθούμε;

 • Για την διατήρηση της Φυλής, του “Μνημείου περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου” (σύμφωνα με την Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής), με το υπάρχον ΕΜΑΚ και τη νέα, φαραωνικών διαστάσεων, Μ.Ε.Α. ;

 • Για την κατασκευή της νέας, φαραωνικών διαστάσεων, Μ.Ε.Α. στο Σχιστό, που έχετε ήδη συμφωνήσει με την Κυβέρνηση;

Ενώ την ίδια στιγμή δεν έχετε πάρει καμία θέση ενάντια στην προωθούμενη από την ομογάλακτη σας Κυβέρνηση, της πρακτικής της καύσης των απορριμμάτων – πρακτική αντιοικολογική και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

Όλα τα παραπάνω κύριε Περιφερειάρχη σημαίνουν ότι εμπαίζετε τους πολίτες τους οποίους τον Ιούλιο του 2020, παραπλανούσατε ισχυριζόμενος ότι η Φυλή θα κλείσει το… 2025. Με τις αποφάσεις σας διαιωνίζετε, αναβαθμίζοντάς την μάλιστα, τη λειτουργία της Φυλής και διευρύνετε εκείνη του Σχιστού, καθιστώντας τους, τους δύο χώρους όπου θα υλοποιείται το σύνολο της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής.

Καταδικάζετε έτσι τους κατοίκους των γειτονιών της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά σε ακόμη περισσότερη υποβάθμιση και αποκλεισμό. Για άλλη μια φορά η “πίσω αυλή της Αττικής” και οι άνθρωποι της αντιμετωπίζονται με ταξικά και τοξικά κριτήρια.

Αιδώς, κύριε Περιφερειάρχη, υποτιμάτε τη λογική όλων μας και κυρίως των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής!

Σας επισημάναμε, στην από 07.10.2019 απάντηση μας, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μας ως Διοίκηση της Περιφέρειας, αναθεωρήσαμε ριζικά τον ισχύοντα μέχρι σήμερα ΠΕΣΔΑ, ο οποίος αποτελεί από τα τέλη του 2016 το νομικό πλαίσιο διαχείρισης των απορριμμάτων, προσφέροντας τεκμηριωμένες και μετρήσιμες εναλλακτικές λύσεις για μια οικονομικά και κοινωνικά δίκαιη και οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, χωρίς επιβάρυνση του πολίτη και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Ο ΠΕΣΔΑ αυτός αποτελούσε και αποτελεί την πρόταση της “Δύναμης Ζωής” στη σχετική επιστολή σας ως Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής για κατάθεση θέσεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Αξίζει όμως να σας ξαναθυμίσουμε, παρότι ξέρουμε ότι τις γνωρίζετε, ορισμένες αλήθειες.

Το Σεπτέμβριο 2014 ως Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, παραλάβαμε έναν αντιπεριβαλλοντικό και αντιευρωπαϊκό σχεδιασμό, που προέβλεπε φαραωνικές μονάδες διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων με ΣΔΙΤ, με υποβάθμιση της διαλογής απορριμμάτων καθώς οι ελάχιστες εγγυημένες ποσότητες λειτουργούν ως αντικίνητρο για την ανακύκλωση.

Ο σχεδιασμός αυτός δεν διασφάλιζε καν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, γιατί δεν πληρούσε τις σχετικές αιρεσιμότητες της Κομισιόν περί διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης, κυκλικής οικονομίας, κ.ά.

Ταυτόχρονα, ήταν ένας σχεδιασμός στη βάση ενός μοντέλου βαθύτατα:

 • αντιοικολογικού, που στηριζόταν στη διαιώνιση της λειτουργίας της Οργανωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Φυλής και κυρίαρχα στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Φυλής.

 • αντιοικονομικού, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων απορριμμάτων που καταλήγει στην ταφή, είναι χρήσιμα υλικά που μέσω της διαδικασίας της επανάχρησης και της ανακύκλωσης θα μπορούσαν να ανακτηθούν και να αξιοποιηθούν.

 • κοινωνικά άδικου, αφού η επιλογή χωροθέτησης των εγκαταστάσεων διαχείρισης του συνόλου σχεδόν των απορριμμάτων της Αττικής στις πιο φτωχές γειτονιές του μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας θα ενίσχυε την περαιτέρω υποβάθμιση τους.

Για αυτούς τους λόγους ακυρώσαμε το Δεκέμβριο του 2014 τους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ και προχωρήσαμε στην ριζική αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ). Θέτοντας τις βάσεις μιας νέας, οικονομικά και οικολογικά, δίκαιης και βιώσιμης διαχείρισης, με αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, της διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης, που εξασφάλιζε το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή εκπονήθηκαν, για πρώτη φορά, Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης από κάθε Δήμο (με μόνη ηχηρή εξαίρεση τον Δήμο Αθηναίων).

Αυτή την κατεύθυνση υπηρέτησε η επιλογή των δράσεων διαχείρισης με αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά στους Ο.Τ.Α. και η επιλογή χωροθέτησης 6 μονάδων κυκλικής οικονομίας και 3 ΧΥΤ Υπολειμμάτων (κανέναν πλέον ΧΥΤΑ), των οποίων η ωρίμανση και ένταξη στο Π.Ε.Π. είχε εκκινήσει, ώστε να μειώνεται το περιβαλλοντικό, μεταφορικό και άρα κλιματικό αποτύπωμα και να επανα-εισάγονται φυσικοί πόροι στην οικονομία. Αυτό άλλωστε επιβάλει και η δημοκρατία και το περιβάλλον, τη δίκαιη κατανομή των βαρών και των ευθυνών αλλά και των ωφελειών.

Η χωροθέτηση έγινε με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, περιβαλλοντικά και επιστημονικά ορθό και στη λογική της αποφυγής στο μέλλον δημιουργίας ενός νέου ΧΥΤΑ Φυλής ή μιας φαραωνικού μεγέθους εγκατάστασης, που σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή στα όριά της θα απειλήσει κάποια στιγμή την Δημόσια Υγεία.

Όμως η σημερινή Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εσείς ως Περιφερειακή Αρχή Αττικής, δέσμιοι των νεοφιλελεύθερων ιδεολογημάτων σας, επιχειρείτε μια ακραία αντιδραστική αναθεώρηση του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Οι θέσεις σας προβλέπουν την γιγάντωση της εγκατάστασης της Φυλής όπου θα καταλήγει το σύνολο σχεδόν των αποβλήτων της Αττικής, με ισοπέδωση του σχεδιασμού.

Αποκαλύπτεται με τα σχέδια σας ότι επιλέγετε εσείς και η Κυβέρνηση σας, να παραμένει ο χώρος της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής ο κύριος χώρος υποδοχής και ταφής των απορριμμάτων.

Επιλέγετε να παραμένει ακόμη η Φυλή και η περιοχή της Δυτικής Αττικής, για ολόκληρες δεκαετίες ο σκουπιδοτενεκές και η πίσω αυλή της Αττικής.

Να είστε σίγουροι ότι οι πολίτες και οι κάτοικοι αυτών των περιοχών θα αντιταχθούν σε αυτούς τους αντιπεριβαλλοντικούς και εγκληματικούς σχεδιασμούς.

Συγκεκριμένα καταργούνται τρεις (3) από τις έξι (6) Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.), που προέβλεπε το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής. Συγκεκριμένα, οι τρεις 3 Μ.Ε.Α. του κεντρικού και του νότιου τομέα, και μεταφέρεται το 76% των παραγόμενων απορριμμάτων της Αττικής στην Φυλή σε μια ιδιωτική μονάδα που θα περιλαμβάνει σύμφωνα με τα σχέδια της Ν.Δ. και καύση την οποία εμμέσως περιλαμβάνετε και στην επιστολή σας. Οι Μ.Ε.Α. στο Γραμματικό και το Σχιστό με σοβαρή ασάφεια στη διαστασιολόγησή του και στην εξυπηρετούμενη περιοχή, θα καλύπτουν το 6% και 18% αντίστοιχα της Αττικής.

Αναφέρεστε σε 5 υποδομές κυκλικής διαχείρισης χωρίς να μας έχετε παρουσιάσει κανένα σχέδιο περιοχών εξυπηρέτησης και περιοχών χωροθέτησης.

Αναφέρεστε στην ουτοπική υπόθεση του 4% ταφής και του κλεισίματος του ΧΥΤΑ Φυλής το 2025 χωρίς να καταθέσετε καμία πρόταση για χωροθέτηση ΧΥΤ.

Τάζετε λαγούς με πετραχήλια χωρίς να έχετε κάνει σχεδιασμό, παρά μόνο τακτοποίηση των αιτήσεων των ημετέρων.

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. φέρει τεράστιες ευθύνες για την απαράδεκτη επιλογή της καύσης των απορριμμάτων, πρακτική απολύτως αντιπεριβαλλοντική αλλά και ασύμβατη με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και πρακτικές.

Μας λέτε στην επιστολή σας ότι αυτό αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΥΠ.ΕΝ. Δεν υπάρχει όμως από την μεριάς σας ως Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, αλλά και ως αυτοδιοικητικών, ουδεμία διαμαρτυρία ή / και ενέργεια για αυτό που μεθοδεύει και ετοιμάζεται να εφαρμόσει η πολιτικά ομογάλακτη Κυβέρνηση σας, ενώ θα έπρεπε να πρωτοστατούσατε απέναντι στα σχέδια αυτά.

Είναι φανερό κ. Περιφερειάρχη, ότι είστε απολύτως σύμφωνος με την επιλογή της καύσης των απορριμμάτων, αντί της ανακύκλωσης, της διαλογής στην πηγή, της ανάκτησης και της κυκλικής οικονομίας.

Το Σχιστό ετοιμάζεται, σε αντίθεση με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ, να παίξει τον ρόλο μιας δεύτερης Φυλής. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πολίτες και οι Δήμοι της Π.Ε. Πειραιά είναι απέναντι σε αυτές, τις συγκεκριμένες επιλογές σας, γιατί εκτιμούν ότι δεν θα αφορούν μόνο τις ανάγκες της περιοχής τους.

Ο διάλογος, η συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες, η αρχή της εγγύτητας, η αποκέντρωση, η προστασία του περιβάλλοντος, η πρόληψη, η ανακύκλωση, η ανάκτηση, η διαλογή στην πηγή, η κυκλική οικονομία, η δημόσια διαχείριση, είναι έννοιες ασύμβατες με τις πολιτικές σας.

Η περυσινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ να αυξήσει τα αντισταθμιστικά οφέλη του Δήμου Φυλής κατά 3,5 εκατ. ευρώ περίπου το χρόνο, δείχνει σαφέστατα ότι υπάρχει σχέδιο για να γίνεται όλη η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής στη Φυλή.

Στους ΧΥΤΥ, προβλέπεται ο ΧΥΤΥ Γραμματικού όπου θα θάβεται το 6% των υπολειμμάτων της Αττικής και ο ΧΥΤΥ Φυλής, ο οποίος παρότι δεν προβλέπεται στον ΠΕΣΔΑ, θα παραλαμβάνει το 94% των αποβλήτων της Αττικής!

Φυσικά δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την λειτουργία του ΧΥΤΥ Γραμματικού με απορρίμματα που θα προέρχονται αποκλειστικά από την επεξεργασία απορριμμάτων των εγγύς Δήμων και δεν θα προέρχονται ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του ΧΥΤΥ Φυλής, από όλη την Αττική, αφού πλέον ξηλώνεται πλήρως ο ΠΕΣΔΑ και δεν υπάρχουν κανόνες.

Το σχέδιο της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και το δικό σας ως Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, στόχευσε στην κατάργηση όλων των θετικών στοιχείων του προηγούμενου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που είχε ψηφίσει η Κυβέρνηση Σύριζα και του ισχύοντος μέχρι σήμερα ΠΕΣΔΑ της Αττικής.

Δεν σας ενδιαφέρουν, (προφανώς γιατί δεν εντάσσονται στο δικό σας μοντέλο διαιώνισης της Φυλής, επιβάρυνσης του Σχιστού), τα σύγχρονα, εναλλακτικά φιλοπεριβαλλοντικά μοντέλα και οι καλές ευρωπαϊκές πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, με δημόσια διαχείριση με αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά και έμφαση στην πρόληψη και την προδιαλογή των υλικών.

Προχωράτε στην επιλογή των ΣΔΙΤ με εγγυημένες ποσότητες σύμμεικτων απορριμμάτων για δεκαετίες. Μια επιλογή σε βάρος των Δήμων και των φορολογούμενων πολιτών.

Εξηγούμαστε:

 • Έχετε γυρίσει την πλάτη στην δημόσια διαχείριση των απορριμμάτων όπως προβλέπεται από τον ΠΕΣΔΑ που θέλετε διακαώς να καταργήσετε, και προχωράτε ιδεοληπτικά στα διαβόητα ΣΔΙΤ, αδιαφορώντας για το τι θα σημαίνει αυτή η επιλογή στις τσέπες των πολιτών της Αττικής και στα έσοδα των Δήμων. Την στιγμή μάλιστα που πάνω από μια δεκαετία, οι πολίτες έχουν γονατίσει από την ακρίβεια, την ανεργία και τις επιλογές και της Ν.Δ. που οδήγησαν την χώρα στην χρεοκοπία. Αρκεί εσείς να εφαρμόσετε τις ιδεοληψίες σας.

 • Προχωράτε ως Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, σε τεράστιους διαγωνισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ για εξοπλισμό ανακύκλωσης με φωτογραφικές διατάξεις όπως αποδεικνύει η πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, όπου προκλητικά αναφέρεται ότι οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των έργων θα προκύψουν μετά το διαγωνισμό, με αποφάσεις συνεδριάσεων δια περιφοράς και με προκλητική και επιδεικτική περιφρόνηση και των 66 Δήμων της Αττικής. Και μάλιστα χωρίς στοιχειώδη προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος: 15 διαγωνισμοί, συνολικού προϋπολογισμού 299,2 εκατ. € με μόνον μία προσφορά ανά διαγωνισμό!

 • Επιχειρείτε μια ακραία αντιδραστική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, επί της ουσίας πρόχειρη και αποσπασματική, με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.

 • Απομακρύνετε την κοινωνία και τους Ο.Τ.Α. της Αττικής από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και από τη μεγάλη μεταρρύθμιση της κυκλικής οικονομίας, ενώ θα προκαλέσετε υψηλό κόστος στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

 • Παραπλανάτε τους πολίτες, προβάλλοντας τη δήθεν περιβαλλοντική ευαισθησία της Διοίκησής σας, διανέμοντας στους Δήμους της Αττικής, τα οχήματα για τη συλλογή και τους κάδους απορριμμάτων που είχαμε αποφασίσει και προμηθευτεί ως προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή στην προσπάθειά μας να εφαρμόσουμε την βασική αρχή του ΠΕΣΔΑ, για άμεση μείωση δηλαδή κατά 50% της ποσότητας των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή στον ΧΥΤΑ Φυλής.

Όμως η χωριστή διαλογή και επεξεργασία των βιοαποβλήτων δεν εφαρμόζεται παρότι είναι νομοθετημένη από το 2018, με διασφαλισμένο από τη δική μας Διοίκηση τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Είμαστε αντίθετοι στην υλοποίηση ενός σχεδίου που θα μας επιστρέψει σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων.

Για το σκοπό αυτό:

 1. Στηρίζουμε τις βασικές αρχές του ΠΕΣΔΑ 2016 και εναντιωνόμαστε πλήρως σε σχέδια αντιδραστικής και αποσπασματικής αναθεώρησής τους και σε λογικές ιδιωτικοποίησης που υποβαθμίζουν το δημόσιο συμφέρον.
 2. Απορρίπτουμε πλήρως την επιλογή των ΣΔΙΤ για μονάδες Μ.Ε.Α. και ΧΥΤ απορριμμάτων καθώς και παράλογα σχέδια για μονάδα καύσης απορριμμάτων.
 3. Διεκδικούμε την ολοκλήρωση της χωροθέτησης ΧΥΤΥ και Μ.Ε.Α. με γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια με βάση την αρχή της εγγύτητας με άμεσες διαδικασίες, αξιοποιώντας κάθε δυνατό μέσο.
 4. Εμμένουμε σε ένα μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων με αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά.
 5. Απαιτούμε ένα δεσμευτικό και δημόσια ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα οριστικής διακοπής λειτουργίας του ΧΥΤΑ στη Φυλή.
 6. Εξακολουθούμε να προτείνουμε ακύρωση των αποφάσεων του ΕΔΣΝΑ, που οδηγούν σε μόνιμη ταφή απορριμμάτων στη Φυλή, είτε ως ΧΥΤΑ είτε ως ΧΥΤΥ, ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ 2016 με χωροθετημένα, αδειοδοτημένα και χρηματοδοτημένα έργα επεξεργασίας και ταφής σε άλλες περιοχές της Αττικής, ώστε η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής να καλύπτει μόνο βραχυ-μεσοπρόθεσμες ανάγκες και να κλείσει οριστικά.
 7. Παλεύουμε για την στήριξη των Δήμων με τους αναγκαίους πόρους, προσωπικό, μέσα προστασίας και υλικοτεχνικό εξοπλισμό για να υλοποιήσουν τα τοπικά σχέδια διαχείρισής τους και άμεση ενεργοποίηση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και όχι το 2023 όπως προβλέπει ο αντιπεριβαλλοντικός Νόμος Χατζηδάκη.
 8. Ζητάμε την τροποποίηση της νέας τιμολογιακής πολιτικής του ΕΔΣΝΑ, που αποφασίστηκε με πραξικοπηματικό τρόπο χωρίς συμμετοχή των Δήμων, γιατί αυξάνει το κόστος διαχείρισης, υπονομεύει την ανακύκλωση και τη χωριστή συλλογή, συντηρώντας το αμαρτωλό καθεστώς των αντισταθμιστικών και ακυρώνοντας θετικές αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ και διεκδικούμε την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης του ΣΥΡΙΖΑ, για την εφαρμογή κινήτρων για την εκτροπή από την ταφή και διάφανη αξιοποίηση των πόρων των συστημάτων ανακύκλωσης προς όφελος των Ο.Τ.Α. και των πολιτών.

Κύριε Περιφερειάρχη,

Αξίζει όμως να σας επαναλάβουμε, ενδεικτικά, παρότι ξέρουμε ότι τα γνωρίζετε, ορισμένα μόνο σημεία του έργου που αναπτύξαμε ως Διοίκηση στην Περιφέρεια και στον ΕΔΣΝΑ.

 1. Καταφέραμε τα κλαδέματα σε όλους του Δήμους να αξιοποιούνται και να μην θάβονται. Αλλάξαμε τα πάντα στη διαχείριση των μπάζων και των κλαδεμάτων και από αυτά παράγεται κομπόστ. Καταφέραμε να παράγουμε εξαιρετικό φυσικό λίπασμα, εδαφοβελτιωτικό υλικό, που μέσα από διαδικασίες πιστοποίησης, τυποποίησης και εμπορίας διατίθεται σε παραγωγούς και σε καταστήματα του είδους. Και αυτό το πετύχαμε μέσα από τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων από τη Λαχαναγορά, τις λαϊκές αγορές, τα καταστήματα εστίασης και την κουζίνα, μετά από κατάλληλη επεξεργασία στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑΚ) στην Οργανωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) στη Φυλή.
 2. Κάναμε πράξη την εναλλακτική πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων. Για παράδειγμα, βγήκαν στην αγορά εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι ανακτημένων προϊόντων. Π.χ. 65.000 τόνοι κλαδέματα έγιναν κομπόστ – εδαφοβελτιωτικό, με τεράστιο οικονομικό όφελος, 40.000 τόνοι υλικά, τα υπολείμματα της ανακύκλωσης έγιναν εναλλακτικό καύσιμο-RDF, 35.000 τόνοι υλικών από τον πράσινο κάδο έγιναν κομπόστ αποκατάστασης εδάφους, 10.000 τόνοι οργανικά απορρίμματα μετατράπηκαν σε φυσικό λίπασμα, 15.000 τόνοι χαρτί, σίδερο και πλαστικό ανακτήθηκαν, αυξάνοντας, μόνο μέσα από την Περιφέρεια Αττικής, κατά 1 μονάδα το συνολικό ποσοστό της ανακύκλωσης της χώρας. Επεξεργαζόμασταν με το ίδιο κόστος 335.000 τόνους απορριμμάτων, διπλάσια ποσότητα από το 2014.
 3. Προχωρήσαμε στο κλείσιμο και στην αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χωματερών στην Αττική! Απαλλάξαμε τους πολίτες από τα εκατομμύρια ευρώ που επιβάλλονταν ως πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αποκαταστήσαμε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στα Μέγαρα, στην Κερατέα, στις Σπέτσες, στα Καλύβια, στην Παλαιά Φώκαια, στον Κάλαμο, στον Βαρνάβα, στο Γραμματικό, στον Αυλώνα, στα Μέθανα, στο Αγκίστρι.
 4. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο ολοκληρωμένο έργο διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων και Αντικυθήρων ύψους άνω των 7 εκ. €. Με το έργο αυτό καταρχήν αποκαταστάθηκαν δύο ακόμα ΧΑΔΑ, εξαλείφοντας έτσι πρόστιμα 160 χιλιάδων ευρώ το 6μηνο, που είχε επιβάλλει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Ελλάδα για τις παράνομες χωματερές. Επιπλέον κατασκευάστηκαν 2 νέοι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), ένας στα Κύθηρα και ένας στα Αντικύθηρα.
 5. Με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ), έτσι ώστε να ενισχυθεί η χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων (ο καφέ κάδος) και παράλληλα να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων που θάβονται στον ΧΥΤΑ Φυλής, ο ΕΔΣΝΑ είχε υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση την τότε Διοίκηση του ΟΚΑΑ. Η απόφαση αυτή εξυπηρετούσε τους στόχους που έθεταν, τόσο ο προηγούμενος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) όσο και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ), σχετικά με την πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση, με έμφαση στον καφέ κάδο. Προβλέπεται έτσι η συλλογή των απορριμμάτων σε τρία ρεύματα (βιοαπόβλητα, λοιπά ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα).
 6. Ο ισχύων ΠΕΣΔΑ πρώτον, απαγορεύει τους ΧΥΤΑ και δεύτερον, προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στην κατεύθυνση που απαιτούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές για ανακύκλωση. Επιπλέον, για πρώτη φορά υπάρχει πρόνοια για χρήση των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων – μεταλλείων μετά από επιστημονική έρευνα και μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 150 λατομεία-μεταλλεία της Αττικής.
 7. Προχωρήσαμε σε μεγάλους διαγωνισμούς για την στήριξη των Δήμων στην διαχείριση των βιοαποβλήτων (προμήθεια ειδικών απορριμματοφόρων και καφέ κάδων)
 8. Η Διοίκηση της “Δύναμης Ζωής”, ικανοποίησε ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας της Φυλής, αποφάσισε και ξεκίνησε την επιδημιολογική έρευνα στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (ΟΕΔΑ), ικανοποιώντας πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, των πολιτών και των κινημάτων.
 9. Η Διοίκηση της “Δύναμης Ζωής” διασφάλισε την φύλαξη της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής επιλύοντας ένα σοβαρότατο πρόβλημα και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων. Υπογράψαμε σύμβαση για τον αποτεφρωτήρα επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων θέτοντας περιβαλλοντικούς όρους και με οικονομικό όφελος αρκετά εκατομμύρια για τον ΕΔΣΝΑ, όταν πριν ήταν ζημιογόνος 8 εκατ. € ετησίως. Μειώθηκαν οι εισφορές των Δήμων στον ΕΔΣΝΑ από τον Απρίλιο του 2016, ενώ διοργανώθηκε ημερίδα ενημέρωσης των Δήμων για χρηματοδότηση των δράσεων από το ΕΣΠΑ, κ.ά.
 10. Η Διοίκηση της “Δύναμης Ζωής” προώθησε το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού “Έλα στον κύκλο μας”, σε συνεργασία με τους Δήμους, σε φορείς του Δημοσίου και στα σχολεία, ανακυκλώνοντας χιλιάδες τόνους χαρτιού, διαπαιδαγωγώντας παράλληλα την νέα γενιά στην ανακύκλωση.
 11. Η Διοίκηση της “Δύναμης Ζωής” εκσυγχρόνισε, βελτίωσε τις υποδομές του ΕΔΣΝΑ, της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Φυλή, διασφάλισε την προστασία των εργαζομένων με τη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας, ενώ υπάρχει πια στον ΕΔΣΝΑ γιατρός εργασίας.
 12. Τον Φεβρουάριο του 2015, για πρώτη φορά ως Περιφέρεια Αττικής διοργανώσαμε διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση απορριμμάτων”, για την ενημέρωση Δήμων και πολιτών σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων. Στη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν διάφορα μοντέλα. Παρουσιάστηκαν σύγχρονες καλές πρακτικές από όλο τον κόσμο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ανταλλάχθηκαν απόψεις, κατατέθηκαν σημαντικές προτάσεις σε σχέση με τους τρόπους αφενός να πάψει η αναχρονιστική μέθοδος ταφής των απορριμμάτων και αφετέρου να εγκαθιδρυθεί ο σύγχρονος τρόπος διαχείρισής τους, ως παράγοντα μοντέλου ανάπτυξης, με δημιουργία θέσεων δουλειάς, με σεβασμό στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Μεγάλο μέρος του Συνεδρίου αφορούσε στην παρουσίαση της πολύπλευρης διεθνούς εμπειρίας με παρεμβάσεις από χώρες, δήμους και κοινότητες από το Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Εσθονία, το Ισραήλ, την Αυστρία καθώς και από διεθνείς οργανισμούς.

Κύριε Περιφερειάρχη,

Στο Συνέδριο αυτό πήρατε μέρος με την τότε ιδιότητά σας ως Προέδρου της ΚΕΔΕ. Άρα γνωρίζετε. Άρα δεν έχετε το δικαίωμα να εγκαλείτε τη “Δύναμη Ζωής” για αδράνεια ή αδιαφορία.

Κύριε Περιφερειάρχη,

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό και προκλητικό να μας καλείτε στην κατακλείδα της επιστολής σας, να συμμετέχουμε στη διαβούλευση για να διαμορφώσουμε μαζί ένα σχέδιο για να εξυπηρετήσετε το… δικό σας σχέδιο!

Ο ΕΔΣΝΑ έχει παραλάβει την μελέτη για το νέο ΠΕΣΔΑ της Αττικής από τις 31.05.2021. Δεν μας τον έχετε κοινοποιήσει ως οφείλατε, ενώ ταυτόχρονα στην επιστολή σας, ζητάτε την άποψη μας!

Ο διάλογος στον οποίο δήθεν αναφέρεστε και επικαλείστε είναι λοιπόν προσχηματικός και ναρκοθετημένος.

Ο νέος ΠΕΣΔΑ που θέλετε να εφαρμόσετε είναι προαποφασισμένος. Έχετε ήδη προχωρήσει σε διαγωνισμούς χωρίς να περιγράφετε το αντικείμενο, το οποίο θα συμπληρώσετε εν καιρώ και μας καλείτε εκ των υστέρων να συνεισφέρουμε την άποψη μας!

Επί δύο σχεδόν χρόνια τώρα έχετε αποφύγει να φέρετε το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων για συζήτηση και ενημέρωση σε Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως σας έχουμε ζητήσει πολλάκις τόσο εμείς όσο και σχεδόν το σύνολο των Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης στη Περιφέρεια Αττικής.

Επί δύο σχεδόν χρόνια τώρα, δεν έχετε κάνει τίποτε στο θέμα της ανακύκλωσης, της ανάκτησης και της διαλογής στην πηγή.

Οι θέσεις και οι προτάσεις της Παράταξης μας, της “Δύναμης Ζωής” είναι γνωστές, σαφείς και δημόσια διατυπωμένες επανειλημμένα.

Είναι θέσεις και προτάσεις που όπως σκιαγραφήσαμε παραπάνω, θεωρούμε ότι μπορούν να δώσουν λύση και προοπτική στο δύσκολο, σύνθετο και πολυπαραγοντικό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, σε αντίθεση με τα σχέδια που δρομολογούνται από πλευράς της ομογάλακτης σας Κυβέρνησης της Ν.Δ. και εσάς, ως Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ.

Η Επικεφαλής της Παράταξης

Ρένα Δούρου

Share This