Η Δύναμη Ζωής προαναγγέλλει την προσφυγή της στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του κράτους, για τον έλεγχο του “πάρτι” φωτογραφικών διαγωνισμών ύψους 300 εκ

Φως σε διαγωνισμό 95 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΔΣΝΑ, ζητά η Δύναμη Ζωής. Συγκεκριμένα, με επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, Β. Κόκκαλη, η Δύναμη Ζωής ζητά τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος στον διαγωνισμό του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής (ΕΔΣΝΑ) με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας, Συντήρησης και Επαύξησης Δυναμικότητας Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής”. Αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα σχετικά με τους όρους του συγκεκριμένου διαγωνισμού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ.

Ζητάμε να μας γνωρίσετε αν αληθεύουν τα καταγγελλόμενα στο προαναφερόμενο δημοσίευμα και τι μέτρα θα λάβετε ώστε να υπάρξει υγιής ανταγωνισμός και όχι μόνο μία προσφορά και σε αυτόν τον διαγωνισμό του ΕΔΣΝΑ με προϋπολογισμό 95 εκατομμυρίων ευρώ”, τονίζει η Δύναμη Ζωής.

Η Παράταξη προειδοποιεί ότι, ενόψει της παραλαβής των προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισμό στις 28 Νοεμβρίου του 22, θα προσφύγει σε όλα τα νόμιμα μέσα για τον έλεγχο όλων των διαδικασιών ανάθεσης στον ΕΔΣΝΑ, καθώς ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Δύναμη Ζωής, έχουν διενεργηθεί 15 διαγωνισμοί του ΕΔΣΝΑ, με προϋπολογισμό άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ, με τη συμμετοχή μόνο μίας εταιρείας! (Βλ. και σχετικό δημοσίευμα του Τύπου, “Τα μυστήρια του ΕΔΣΝΑ – Μοίρασαν 300 εκατ. σε διαγωνισμούς της μίας συμμετοχής”, στις 3/11/2022 στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα ieidiseis.gr).

Σε σχέση με τον διαγωνισμό για την επεξεργασία στραγγισμάτων, ο ιστότοπος “bigpost” στις 10 Νοεμβρίου 2022 με τίτλο “77 εκατομμύρια με …. “ελεγχόμενο” ανταγωνισμό από τον ΕΔΣΝΑ της Περιφέρειας Αττικής”, παρατηρεί ότι η διαδικασία του είναι φωτογραφική, σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος καθώς τα κριτήρια συμμετοχής πληρούνται μόνο από 4 εταιρίες στην Ελλάδα. “Η πιάτσα βοά πως αυτές οι 4 εταιρείες- οι οποίες ανήκουν σε συγκεκριμένους ομίλους – έχουν μοιράσει τις δουλειές κατά το” δοκούν”. Ακούγεται δε, πως στο συγκεκριμένο έργο του ΕΔΣΝΑ της περιφέρειας Αττικής ίσως κατέβουν και οι 4 μαζί σε ένα σχήμα για να είναι ‘ευκολότερες οι ….. διαιρέσεις ! Και φυσικά χωρίς να ανοίξει δεύτερη ανταγωνιστική προσφορά”, τονίζεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.

Στην επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, η Δύναμη Ζωής τονίζει ότι “πέρα από τα αναφερόμενα στο εν λόγω δημοσίευμα η διακήρυξη του διαγωνισμού που με τον ΦΠΑ φτάνει στην πραγματικότητα σε 95.070.800 ευρώ για την λειτουργία, συντήρηση και επαύξηση των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και αυξάνει έτσι δυσθεώρητα το κόστος διαχείρισης των Στραγγιδίων, περιλαμβάνει σειρά περιοριστικών όρων, ο συνδυασμός των οποίων οδηγεί σε δραματική συρρίκνωση του υγιούς ανταγωνισμού”.

Η φωτογραφία είναι από την ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ (https://www.edsna.gr/dioikisi/), όπου όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει, για άγνωστους λόγους, απουσιάζει η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής!

Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη ‘Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια’ (όπως: α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο των τελευταίων τριών (3) ετών (2019-2021) ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των 25.000.000 ευρώ, β) μέσο ετήσιο ειδικό κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών (2019-2021) στον τομέα υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων ίσο ή μεγαλύτερο με 6.000.000 ευρώ, γ) ίδια κεφάλαια άνω των 10.000.000 ευρώ …) και συγκεκριμένη «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» που στην ουσία σωρευτικά, εξειδικεύουν κατά πολύ την απαιτούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό”, κ.α.. Υπογραμμίζεται επίσης ότι “το μόνο αντικειμενικό κριτήριο που είναι η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό σταθμίζεται με 35% και τα υπόλοιπα κριτήρια που υπόκεινται σε αξιολογική κρίση συνολικά με 65%”. “Αυτό σημαίνει ότι, μια εταιρεία που ενδεχομένως να βρεθεί να πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και προσφέρει μια μεγάλη έκπτωση επί του προϋπολογισμού (που θα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον δηλαδή) δεν είναι δεδομένο ότι θα αναλάβει και το έργο”, εξηγεί στην επιστολή της η Δύναμη Ζωής.

Η Δύναμη Ζωής ζητά πλήρη διαφάνεια για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες της Αττικής, να προστατευτεί το δημόσιο χρήμα που προέρχεται από τους Έλληνες φορολογούμενους και το οποίο δεν είναι περιουσία του κ. Πατούλη και της Διοίκησής του.

Share This