Η Διοίκηση της Δύναμης Ζωής, από την πρώτη στιγμή της θητείας της είχε θέσει προτεραιότητά της την προώθηση μιας οικονομικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, της αποκέντρωσης, της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης, της επανάχρησης. Για τον σκοπό αυτό εκπονήσαμε και πλέον είναι σε ισχύ ένα νέο νομικό πλαίσιο, τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, που περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Δήμων. Έναν σχεδιασμό φιλικό στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, που απαγορεύει τους ΧΥΤΑ. Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχει τεκμηριωμένη πρόταση, στη βάση επιστημονικής έρευνας σχετικά με τα εξαντλημένα λατομεία της Αττικής, με διασφαλισμένη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Στη διάρκεια της θητείας της στη Διοίκηση η Δύναμη Ζωής προχώρησε σε σειρά αποφάσεων και ενεργειών, σε όλα τα επίπεδα – πρόληψης, διαχείρισης, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης – που αποτύπωσαν εμπράκτως τη νέα πολιτική διαχείρισης που εισήγαγε, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες, προς όφελος των πολιτών, του περιβάλλοντος και του δημοσίου συμφέροντος.

Παράλληλα, έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει η εφαρμογή του ψηφισμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων ο οποίος εναρμονίζεται πλήρως με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία (Οδηγία 2008/98/ΕΚ).

Από τη θέση της αντιπολίτευσης, η Δύναμη Ζωής, με σοβαρότητα, μακριά από καταστροφολογίες και παραπληροφόρηση, είναι έτοιμη να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια συνέχισης μιας περιβαλλοντικής πολιτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, γιατί πρόκειται για υπόθεση δημοσίου συμφέροντος, όπου δεν έχουν θέση κινήσεις εντυπωσιασμού ή μικροπαραταξιακού συμφέροντος.

Share This