Θέμα: Ανάγκη ανασύνταξης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία «κυβερνητικού πάρκου» στην ΠΥΡΚΑΛ, με συνεξέταση της εναλλακτικής λύσης για πάρκο υψηλού πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής.

Α) Το ζήτημα του τρόπου αξιοποίησης του ακινήτου της ΠΥΡΚΑΛ στον Δήμο Δάφνης -Υμηττού, έκτασης περίπου 155 στρεμμάτων, είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν το μέλλον όχι μόνο της περιοχής αλλά ευρύτερα της Αθήνας και της Αττικής.

Η Διοίκηση επιχείρησε να «περάσει» αυτό το κορυφαίο ζήτημα σε έκτακτη και «δια περιφοράς» συνεδρίαση και μάλιστα στις 30 Δεκεμβρίου 2022. Η μεθόδευσή της δεν ευοδώθηκε, καθώς δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος για την απαρτία αριθμός Περιφερειακών Συμβούλων και έτσι η έκτακτη και «δια περιφοράς» συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε. Έγινε όμως σαφής η πρόθεση της Διοίκησης για αποφυγή της επί της ουσίας συζήτησης του ζητήματος.

Περαιτέρω το ζήτημα ενεγράφη στην Ημερήσια Διάταξη της 3ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2023, στις 25 Ιανουαρίου 2023. Όμως και πάλι, λίγο πριν την συνεδρίαση, η Διοίκηση απέσυρε το ζήτημα επικαλούμενη ανάγκη «περαιτέρω διερεύνησης». Προφανώς, αυτό έγινε για λόγους σκοπιμότητας, όμως το κρίσιμο είναι αν έχει ζητήσει η Διοίκηση προθεσμία από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου αυτό να περιμένει την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και να μην εκδώσει Απόφαση χωρίς αυτήν τη γνωμοδότηση.

Β) Ο κύριος όμως λόγος της Επερώτησης που υποβάλλουμε αφορά το ότι η εν λόγω ΣΜΠΕ παρουσιάζει μια απολύτως ουσιώδη και κρίσιμη πλημμέλεια. Κι αυτή είναι ότι απουσιάζει από την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων η πιο σοβαρή και αξιόπιστη εναλλακτική λύση, από όσες έχουν προταθεί, που είναι η δημιουργία πάρκου υψηλού πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής. Η εναλλακτική αυτή λύση, αποτελεί πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών γύρω από την ΠΥΡΚΑΛ και μάλιστα έχει θεσμοθετηθεί ήδη από το 1990 με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του τότε Δήμου Υμηττού (ΦΕΚ 144/Δ/1990 και επανέγκριση με το ΦΕΚ 1061/Δ/1996).

Προκαλεί πράγματι αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι από μια τόσο σοβαρή διαδικασία διαβούλευσης ούτε καν εξετάζεται -ούτε καν αναφέρεται- αυτό το οποίο επί δεκαετίες διεκδικούν οι κάτοικοι. Πολύ δε περισσότερο που αυτή η εναλλακτική πρόταση, για πάρκο υψηλού πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής, είναι περιβαλλοντικά σαφώς πλεονεκτική του προτεινόμενου «κυβερνητικού πάρκου» ενώ ακόμη και από οικονομική άποψη είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμη και βιώσιμη.

Επισημαίνουμε σχετικά ότι με το προτεινόμενο «κυβερνητικό πάρκο» αυξάνεται η δόμηση κατά 60.000 τετραγωνικά μέτρα (δηλαδή πρακτικά όσο ένα Mall) και επιβαρύνεται τραγικά ο κυκλοφοριακός φόρτος και η στάθμευση στην περιοχή. Γι’ αυτό και όλοι οι Δήμοι της γύρω περιοχής, στις Αποφάσεις τους σχετικά με την ΣΜΠΕ, έχουν τοποθετηθεί αρνητικά. Αντίθετα με την (μη εξεταζόμενη στην ΣΜΠΕ) εναλλακτική πρόταση για πάρκο υψηλού πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής, αφενός δημιουργείται ένας σημαντικός πνεύμονας πρασίνου αφετέρου ένας «πνεύμονας πολιτισμού», καθώς τα μοναδικής ομορφιάς διατηρούμενα κτίρια (μνημεία βιομηχανικής ιστορίας) θα μετασχηματιστούν σε χώρους ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η δε δαπάνη για όλον αυτόν τον μετασχηματισμό είναι διαχειρίσιμη, καθώς οι εργασίες θα εκτελεστούν σε διαδοχικές φάσεις, η δε πρώτη φάση των εργασιών, που περιλαμβάνει την κατεδάφιση των κτιρίων, την διαμόρφωση των χώρων πρασίνου και αναψυχής καθώς και την ανακαίνιση κάποιων πρώτων κτιριακών εγκαταστάσεων (μικρών διατηρητέων κτιρίων) δεν υπερβαίνει ως τάξη μεγέθους τα 20 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μέσα από το «Πρόγραμμα Αττική» του ΕΣΠΑ 2021 -2027 και αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής. Η δε συντήρηση του χώρου δεν υπερβαίνει κατ’ έτος το ποσό των 750.000 ευρώ (βάσει της εμπειρίας που διαθέτουμε από ανάλογα πάρκα της Περιφέρεια Αττικής), ποσό στο οποίο επίσης μπορεί να συμβάλει η Περιφέρεια Αττικής δεδομένου του υπερτοπικού χαρακτήρα του πάρκου.

Σημειώνουμε επίσης ότι στο εναλλακτικό Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2023 που διαμόρφωσε η παράταξή μας έχει συμπεριληφθεί δαπάνη 500.000 € για «Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για διαμόρφωση της ΠΥΡΚΑΛ σε πάρκο υψηλού πρασίνου και πολιτισμού».

Διευκρινίζουμε δε, ότι όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουν μετά την μετεγκατάσταση της αμυντικής μας βιομηχανίας, της ΕΑΣ, που λειτουργεί στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, μετεγκατάσταση συνοδευόμενη από αναβάθμιση και με πλήρη διασφάλιση των εργαζομένων. Η διαδικασία της μετεγκατάστασης της ΕΑΣ με αυτούς τους όρους (και όχι με όρους συρρίκνωσης της εταιρίας) παρέχει εκείνον το χρόνο, που είναι αναγκαίος για να γίνει ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός και όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το πάρκο υψηλού πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής.

Κατόπιν αυτών,

Επερωτάται η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής

(κατ’ άρθρο 16.2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής)

  1. Έχει ζητήσει προθεσμία από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου αυτό να περιμένει την γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και να μην εκδώσει Απόφαση πριν λάβει αυτήν τη γνωμοδότηση;

  2. Θα παρέμβει πολιτικά στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και θα ζητήσει την ανασύνταξη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με συνεξέταση της εναλλακτικής λύσης για πάρκο υψηλού πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής;

  3. Θα εντάξει στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό έτους 2023 τον «Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για διαμόρφωση της ΠΥΡΚΑΛ σε πάρκο υψηλού πρασίνου και πολιτισμού»;

Για την Παράταξη «Δύναμη Ζωής»

Ρένα Δούρου

Σπύρος Αγγέλης

Ελένη Βασιλοπούλου

Χρίστος Καραμάνος

Ζέτα Κατωπόδη

Γιώργος Μπαλάφας

Share This