Η Δύναμη Ζωής για την εξαγγελία ίδρυσης “Παρατηρητηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης” από τη Διοίκηση της Περιφέρειας

Την ίδρυση Παρατηρητηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Περιφέρεια, με τη συνδρομή του Εθνικού Αστεροσκοπείου και του “Δημόκριτου”, με αφορμή την πρόσφατη, μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Μεταμόρφωση, ανακοίνωσε πρόσφατα η Διοίκηση της Περιφέρειας.
Θυμίζουμε ότι ήδη υφίσταται αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και των δύο φορέων της Πολιτείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η, σε εξέλιξη, επιστημονική έρευνα που πραγματοποιεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦ) “Δημόκριτος”, στη βάση πρωτοβουλίας της διοίκησης της Δύναμης Ζωής που κατέληξε στη σύναψη, τον Ιανουάριο του 2019, προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο την αναζήτηση των αιτίων των ενοχλητικών οσμών στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Ελευσίνας. Συγκεκριμένα ο στόχος αυτής της συνέργειας είναι η παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Ελευσίνας. Είχε προηγηθεί, πριν από πέντε χρόνια, συνεργασία με τους ίδιους φορείς για την μέτρηση των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο.

Τούτων δοθέντων, η εξαγγελία αυτή εγείρει σειρά ερωτημάτων που χρήζουν απαντήσεων:
1. Γιατί υπήρξε τόση σπουδή από τη Διοίκηση για την εξαγγελία, από τη στιγμή μάλιστα που ήδη υφίστανται υπό εξέλιξη προγράμματα συνεργασίας της Περιφέρειας με τους δύο θεσμούς;
2. Θα φέρει το θέμα της σύστασης του Παρατηρητηρίου η Διοίκηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συνοδευόμενο από σχετική εισήγηση, δομή, αρμοδιότητες, τρόπο λειτουργίας;
3. Θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να κατατεθούν προτάσεις των Περιφερειακών παρατάξεων, των οικολογικών οργανώσεων, συλλογικοτήτων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος;

Η υπόθεση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, και μάλιστα σε περίοδο κλιματικής κρίσης, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο πομπωδών εξαγγελιών ούτε “αποκλειστικότητα” μιας περιφερειακής διοίκησης, αλλά κοινή υπόθεση όλων μας. Απαιτείται σοβαρή και συστηματική αντιμετώπιση, στη βάση επιστημονικών δεδομένων – όπως κάνουν ευσυνείδητα και αποτελεσματικά οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, παρά τις δύσκολες συνθήκες (υποστελέχωση, κ.α.) που αντιμετωπίζουν.

Share This