Συνεχίζει ακάθεκτος χωρίς ντροπή ο κ.Πατούλης την καπηλεία των έργων της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής της Παράταξης «Δύναμη Ζωής» προκειμένου να πείσει για το ανύπαρκτο έργο του ενόψει των επικείμενων περιφερειακών εκλογών του Οκτωβρίου.

Φυσικό επακόλουθο, αφού δεν μπορεί να στηρίξει το αφήγημα του περί κοσμογονίας…. έργων, αλλά κοσμογονία απευθείας αναθέσεων και με μία μόνο προσφορά σε διαγωνισμούς στην Περιφέρεια και τον ΕΔΣΝΑ.

Προσφεύγει λοιπόν στην προβολή του έργου που υλοποίησαν άλλοι και σε αυτό τον κατήφορο δεν υπάρχει όριο.

Είναι μάλιστα αποκαλυπτικό το γεγονός ότι παρά τα συνεχόμενα αποκαλυπτικά και πλήρως τεκμηριωμένα με στοιχεία, Δελτία Τύπου της Παράταξης «Δύναμη Ζωής» δεν τολμά να απαντήσει. Αλλά τι να πει; Ότι οι αριθμοί ΑΔΑ του Προγράμματος Διαύγεια λένε ψέματα;

Φωτογραφεία αρχείου από επίσκεψη, στις 16 Απριλίου 2019, κλιμακίου της Διοίκησης της Περιφέρειας με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου σε σημαντικά έργα που χρηματοδότησε και υλοποίησε η Διοίκηση Δούρου στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

  1. Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών στο τμήμα Μάνδρα-Οινόη (από Χ.Θ. 0+100 έως Χ.Θ. 5+0,85,61) και αποκατάσταση των φθορών της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα (από Χ.Θ. 5+500 έως Χ.Θ. 9+000), 24.490.000 ευρώ

Όλο το έργο, η αρχή του οποίου χωροθετείται στην περιοχή του κόμβου με την Αττική οδό (Χ.Θ. 0+000) και το πέρας του στην περιοχή μετά τη θέση Καραούλι (Χ.Θ. 17+727), ενέταξε η προηγούμενη αρχή στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων στις 02.12.2014 με την αριθ. 426/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Το δε εν λόγω έργο, πρώτο τμήμα, δημοπράτησε και εκτέλεσε στο μεγαλύτερο μέρος του η Παράταξη «Δύναμη Ζωής» με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου.


2. Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας και πεζοδρομίων στη Δ.Κ. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας λόγω θεομηνίας, 4.350.000 ευρώ

Έργο που ενέταξε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για χρηματοδότηση από ίδιους πόρους και δημοπρατήθηκε από τον Δήμο, επί θητείας Ρένας Δούρου.

3. Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Ο.Τ. 11 στη θέση «Βαλαρία» της Δ.Κ. Μάνδρας, 785.000 ευρώ

Έργο που ενέταξε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για χρηματοδότηση από ίδιους πόρους και δημοπρατήθηκε από τον Δήμο, επί θητείας Ρένας Δούρου.

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ

1. Κτιριακό Συγκρότημα Γυμνασίου της ΔΕ Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ανακατασκευή για αποκατάσταση και επαναλειτουργία του υφιστάμενου κτιρίου, 1.239.000 ευρώ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»)

Έργο που εκτελεί η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και όχι η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την πρόσκληση για τη χρηματοδότησή της που υπέγραψε η Ρένα Δούρου στις 09-12-2015 ( ΑΔΑ: 6ΗΙΕ7Λ7-56Γ), με σκοπό τη συμπλήρωση – βελτίωση και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια εμβληματική δράση της προηγούμενης Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής.

2. Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Δ. Βιλίων, 1.655.794 ευρώ

Έργο που ενέταξε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για χρηματοδότηση από ίδιους πόρους και δημοπρατήθηκε, επί θητείας Ρένας Δούρου.


3. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων δημοτικών καταστημάτων Ερυθρών-Βιλίων, 430.623 ευρώ (πόροι ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Αττικής).

Αντίστοιχα έργα με το συγκεκριμένο εκτελούν οι Δήμοι της Αττικής και όχι η Περιφέρεια Αττικής, αφού ήταν δικαιούχοι σύμφωνα με την πρόσκληση για τη χρηματοδότησή τους που υπέγραψε η Ρένα Δούρου 14.12.2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια της Δράσης «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» (ΑΔΑ: 6ΚΤΑ7Λ7-ΞΒ5). Η Πρόσκληση αφορά σε χρηματοδότηση μέσω του ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) με προϋπολογισμό έργων 24,9 εκατ. ευρώ με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού. Πρόκειται για άλλη μια εμβληματική δράση της προηγούμενης Διοίκησης.

4. Σύνταξη μελέτης για την άρση επικινδυνότητας του παραλιακού τμήματος Αλεποχώρι προς Σχοίνο, 300.000 ευρώ (διαδημοτικό).

Μελέτη που ενέταξε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για χρηματοδότηση από ίδιους πόρους με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου και όχι την Περιφέρεια Αττικής.

Ταυτόχρονα η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή χρηματοδότησε και το έργο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ που και αυτό εκτελεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου και που ξέχασε να αναφέρει ο κ. Πατούλης, ίσως δεν το γνωρίζει.


5. Απαλλοτριώσεις του έργου «Βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών στο τμήμα Μάνδρα-Οινόη», 1.500.000 ευρώ (διαδημοτικό)
6. Δαπάνες απαλλοτριώσεων για το έργο «Κατασκευή νέας χάραξης και βελτίωση υφιστάμενης στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών (β’ τμήμα)», 2.000.000 ευρώ (διαδημοτικό)

Απαλλοτριώσεις για το έργο που ξεκίνησε και μερικώς ολοκλήρωσε η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Δεν πρόκειται προφανώς για έργα.

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Μελέτη για την ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Κ. Μάνδρας με ταυτόχρονη αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης από αμίαντο και κατασκευής των συνδέσεων, 256.640 ευρώ

Έργο που ενέταξε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για χρηματοδότηση από ίδιους πόρους με προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε η Ρένα Δούρου.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ

  1. Κατασκευή νέας χάραξης και βελτίωση υφιστάμενης στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών (Π.Ε.Ο.Α.Θ.) (Β’ τμήμα), 46.700.000 ευρώ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και ίδιοι πόροι)

Όπως αναφέρθηκε είναι το 2ο τμήμα του μεγάλου οδικού έργου που ενέταξε η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και καθυστέρησε χαρακτηριστικά να δημοπρατήσει η Διοίκηση Πατούλη.

Τουλάχιστον δεν ανέφερε ως δικό του έργο και το πολύ σημαντικό αντιπλημμυρικό που ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια από το Υπουργείο Υποδομών και ολοκλήρωσε τελικά η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή με χρόνους ρεκόρ, το έργο ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, προϋπολογισμού 11 εκατομμυρίων ευρώ, που προστατεύει σήμερα την πόλη της Μάνδρας.

Share This