Η Δύναμη Ζωής για την αδιαφορία της Διοίκησης για τον Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης

 Σε μια περίοδο ανασφάλειας και αβεβαιότητας για την κοινωνία, η Διοίκηση της Περιφέρειας στερεί από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις την προστασία που δικαιούνται από τον νόμο.

Συγκεκριμένα, εδώ και πάνω από έναν χρόνο η Περιφερειακή Αρχή έχει αδιαφορήσει για ένα θεσμό – κλειδί για τη διασφάλιση των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι σε φαινόμενα κακοδιοίκησης, παραβίασης του νόμου, έλλειψης λογοδοσίας και διαφάνειας. Ένα θεσμό για τη διευκόλυνση των πολιτών, για εξωδικαστική επίλυση των διαφόρων τους με τις εσωτερικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Ένα θεσμό ενίσχυσης της Δημοκρατίας στην πράξη.

Όμως, εδώ και έναν χρόνο, εξαιτίας της αδιαφορίας της Διοίκησης της Περιφέρειας, πολίτες και επιχειρήσεις, δεν έχουν τον συνομιλητή που προβλέπει ο νόμος στην Περιφέρεια, για να τους βοηθήσει να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη σχέση τους με τη Διοίκηση.

Εδώ και έναν χρόνο δεν υπάρχει η εκ του νόμου προβλεπόμενη δυνατότητα κατάθεσης καταγγελιών για ενδεχόμενη κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της.

Εδώ και έναν χρόνο δεν λειτουργεί η διαδικασία διαμεσολάβησης για τα προβλήματα στις σχέσεις πολιτών / επιχειρήσεων και Περιφέρειας.

Ωστόσο ο ρόλος του Συμπαραστάτη του Πολίτη, ενός καταξιωμένου θεσμού προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, αφορά και στην κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της Περιφέρειας, τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης που παρουσιάζεται από τον Συμπαραστάτης και συζητείται στην ειδική δημόσια Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής.

Είναι σαφές ότι πρόκειται για σημαντικό θεσμό ενδυνάμωσης της τοπικής Δημοκρατίας, ίσως αυτή να είναι και η αιτία της αδιαφορίας της νυν Διοίκησης.

Απέναντι σε αυτή την παρατεινόμενη εδώ και πάνω από έναν χρόνο αδιαφορία της Διοίκησης, η Δύναμης Ζωής με ερώτησή της προς τη Διοίκηση ζητά να μάθει:

  1. Γιατί μέχρι σήμερα η Διοίκηση της Περιφέρειας αποφεύγει να εκκινήσει την διαδικασία επιλογής Περιφερειακού Συμπαραστάτη;
  2. Αν και πότε προτίθεται να εκκινήσει τη διαδικασία, με δεδομένο ότι περισσότερο από το ¼ της θητείας του έχει ήδη χαθεί σε βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεων της Αττικής;

Θυμίζουμε ότι η Διοίκηση της Δύναμης Ζωής, με Συμπαραστάτη του πολίτη τον διακεκριμένο νομικό κ. Βασίλη Σωτηρόπουλο, μεταξύ άλλων, το 2016 θέσπισε την Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών, τη διακήρυξη αυτοδέσμευσης της Περιφέρειας έναντι των δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και των υποχρεώσεών τους στις συναλλαγές τους με την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πέραν των πολλών υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων, ο Συμπαραστάτης την περίοδο 15 – 19, εξέδωσε τον Κώδικα Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής, διοργάνωσε σεμινάρια για τους εργαζομένους της Περιφέρειας σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ (GDPR) για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατέθεσε προτάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Πεδίου του Άρεως, την διαφάνεια στους ελέγχους των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, την κωδικοποίηση της διαδικασίας εξωδικαστικής αποζημίωσης, την ρύθμιση της χρήσης των οδών για αθλητικές εκδηλώσεις, κ.α..

 

Share This