Ρένα Δούρου : “η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν απειλούν κανέναν αιρετό”

Επερώτηση της Δύναμης Ζωής στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Την επιμονή της σημερινής Περιφερειακής Αρχής αφενός να μην επιλέγει Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης και αφετέρου να μην απαντά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καταγγέλλει με επερώτησή της η Δύναμη Ζωής. Στηλιτεύοντας αυτή τη στάση που υποβαθμίζει και απαξιώνει το Περιφερειακό Συμβούλιο και περιφρονεί τους πολίτες, η Δύναμη Ζωής, φέρνει ξανά το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ζητά από τη Διοίκηση να απαντήσει:

  1. Γιατί μέχρι σήμερα η Διοίκηση της Περιφέρειας αποφεύγει να εκκινήσει την διαδικασία επιλογής Περιφερειακού Συμπαραστάτη;

  2. Αν και πότε προτίθεται να εκκινήσει τη διαδικασία, με δεδομένο ότι 19 μήνες από την θητεία του έχει ήδη χαθεί σε βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεων της Αττικής;

Η Δύναμη Ζωής ως Διοίκηση προσπάθησε να διασφαλίσει τη χρηστή διοίκηση. Η Περιφέρεια Αττικής ήταν ο μόνος θεσμός της Πολιτείας, που σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκανε πράξη το σύμφωνο ακεραιότητας στις δημόσιες συμβάσεις. Και παράλληλα στηρίξαμε και αναβαθμίσαμε το θεσμό του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης. Θεσμό προώθησης του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων και διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Γιατί η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν απειλούν τον αιρετό, αποτελούν υποχρέωσή του. Αντιθέτως είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για σύγχρονη δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών”. Δήλωσε η Ρένα Δούρου, ερωτηθείσα σχετικά.

Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της θητείας του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, Βασ. Σωτηρόπουλου, η Περιφέρεια Αττικής έγινε η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που απέκτησε Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Πολιτών ενώ συμμορφώθηκε με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ (GDPR) για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. Υποστηρίζεται διοικητικά από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Ο ίδιος συντάσσει και παρουσιάζει ετήσια έκθεση στην ειδική δημόσια Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής ενώ μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της Περιφερειακής Διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό.

Share This