Διπλωματούχος Αρχιτέκτων (αποφοίτησε με άριστα ). Δρ. Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ -τίτλος διατριβής «το κατοικείν των Τσιγγάνων». Μελετήτρια μελετών Δημοσίου – Αναπλάσεις, Πολεοδομία, Χωροταξία. Ιδρυτικό στέλεχος μελετητικής εταιρείας. Επί 42 χρόνια απασχόλησης έχει εκπονήσει πάνω από 150 μελέτες (Υπουργεία – κυρίως ΥΠΕΝ, Περιφέρειες, Δήμοι, Οργανισμοί Δημοσίου). Η κοινωνική και επιστημονική της δράση αλληλοσυνδέονται. Συμμετέχει σε Εθνικά και διεθνή συνέδρια . Έχει βραβευτεί σε εθνικούς και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Έχει εκδώσει τα «Η βιομηχανική κληρονομιά της Νέας Ιωνίας» (Πολιτιστικό Ίδρυμα), «Αγροτοβιομηχανικό συγκρότημα Αλιάρτου» (Πολιτιστικό Ίδρυμα), «Η κοινωνική και χωρική περιθωριοποίηση των μειονοτήτων» (EΜΠ), «Το κατοικείν των Τσιγγάνων» (Gutenberg), Αρθρογραφίες, (επιστημονικές και πολιτικές –κοινωνικές), Ερευνητικά.

Από 20 χρονών στην αριστερά και τα κινήματα. Σήμερα είναι μέλος: Αντιπροσωπείας ΤΕΕ / Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Αντιπροσωπείας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, ΔΣ Συλλόγου Χωροτακτών – Πολεοδόμων, Γραμματείας Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών ΣΥΡΙΖΑ – με ιδιαίτερη δράση στο Πεντελικό.

Share This