Δεν ολοκληρώνει κρίσιμα έργα, δεν χρηματοδοτεί νέα

Κατώτερη των περιστάσεων αποδεικνύεται η Διοίκηση της Περιφέρειας στην οικονομική διαχείριση με σοβαρές συνέπειες για την τσέπη των πολιτών σε συνθήκες πρωτόγνωρης ύφεσης και πανδημίας. Αυτό επισήμανε η Δύναμη Ζωής στην τελευταία συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με θέμα τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου Τριμήνου της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση της Περιφέρειας είτε δεν προχωρά κρίσιμα έργα που είχαν ξεκινήσει από τη Διοίκηση της Δύναμης Ζωής, όπως τη δημοπράτηση του Οικολογικού Πάρκου του Φαληρικού όρμου. Είτε παραβιάζει κατάφωρα τους κανόνες χρηστής διοίκησης, όπως στην περίπτωση του υδραυλικού έργου 19 εκατομμυρίων στην Κινέττα που έγινε, ουσιαστικά με απευθείας ανάθεση, χωρίς ανοικτό διαγωνισμό: με την επίκληση δήθεν κατεπειγουσών περιστάσεων αν και η μελέτη του έργου ήταν έτοιμη από τον Μάρτιο φέτος, η Διοίκηση έφθασε να το δημοπρατήσει οκτώ μήνες μετά (!), τώρα τον Νοέμβριο, με τα έξοδα της ζημιάς πολλών εκατομμυρίων να βαραίνουν τον σκληρά φορολογούμενο πολίτη…

Με αφορμή τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, η Δύναμη Ζωής θύμισε ότι ήδη από τον Απρίλιο φέτος, στην πρώτη φάση της πανδημίας, κατέθεσε πλήρως κοστολογημένο «κορωνοπροϋπολογισμό» με διάθεση 31 εκατομμυρίων ευρώ για:

  • την ανακούφιση των πιο ευάλωτων ομάδων από τις συνέπειες της κρίσης,
  • την δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου δειγματοληψιών (τεστ) και
  • την ενίσχυση Πολιτισμού και του εγχώριου (και ασφαλούς επιδημιολογικά) Κοινωνικού Τουρισμού.

Τα γεμάτα ταμεία (ταμειακά διαθέσιμα πάνω από 250 εκατομμύρια σήμερα) που άφησε η Διοίκηση της Δύναμης Ζωής σε συνδυασμό με τα καθαρά ετήσια έσοδα 50 εκατομμυρίων της Περιφέρειας καθώς και τη δυνατότητα ένταξης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων ύψους περίπου 40 εκατ.€ κατ’ έτος, δεν αφήνουν περιθώρια δικαιολογιών στη σημερινή Διοίκηση. Οφείλει άμεσα, όχι σε μια παράταξη αλλά στους πολίτες,

    1. να ολοκληρώσει με συνέπεια τα εκτελούμενα έργα και
    2. να προχωρήσει στην μελέτη και στην δημοπράτηση πολλών νέων έργων υποδομής (αντιπλημμυρικών, αποχετευτικών, οδικής ασφάλειας, κ.α.), αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών, έργων πολιτισμού.

Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης η Δύναμη Ζωής θύμισε ότι σήμερα, χάρη στη δική της θητεία στη Διοίκηση, η Περιφέρεια Αττικής είναι υγιής οργανισμός, ίσως ο ισχυρότερος στον Δημόσιο Τομέα, καθώς, πέρα από τα Ταμειακά της Διαθέσιμα, έχει εκτεταμένο Τεχνικό Πρόγραμμα, με αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου. Ειδικότερα, το Τεχνικό Πρόγραμμα εξ ιδίων πόρων 7πλασιάστηκε – από 15 εκατομμύρια το 2014 σε 95 εκατομμύρια το 2019, παρά τις κραυγές της τότε Αντιπολίτευσης για «υπερδέσμευση» και δήθεν προώθηση έργων πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.

Δυστυχώς, η νυν Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής αντί να φροντίζει για τη χρηματοδότηση των έργων, την στήριξη των τοπικών κοινωνιών και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, εστιάζει το ενδιαφέρον της στο να διοχετεύσει πόρους σε ποικίλα συμφέροντα, σε βάρος της χρηστής διοίκησης, του περιβάλλοντος, των πολιτών.

Share This