Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Με σημαντικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο, υποστηρίζει δράσεις, έργα και πρωτοβουλίες για θέματα Αθλητικής Παιδείας και Άθλησης για όλους. Διετέλεσε διευθυντής στην Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 στους τομείς Εκπαίδευσης και Συντονισμού των Τελετών Έναρξης & Λήξης.

Υπηρέτησε ως σχολικός σύμβουλος στον Πειραιά και είναι ενεργό μέλος επιστημονικών ενώσεων και επιτροπών. Σήμερα εργάζεται ως ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. Υποστηρίζει τη δημιουργία χώρων άθλησης και υποδομών για τη στήριξη του αναπτυξιακού και ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Υιοθετώντας τη ρήση του Γ. Σεφέρη, “το σπουδαίο δεν είναι ν’ αλλάξουμε τη ζωή μας, ονειροπολώντας μιαν άλλη πιο ενδιαφέρουσα, αλλά να κάνουμε να λαλήσει τούτη η ζωή, όπως μας δόθηκε!”, συνοδοιπορεί με τη “Δύναμη ζωής” για έργο ακεραιότητας, ανάπτυξης και προοπτικής για όλους.

Share This