Αφού άφησε να λήξουν 11 προγραμματικές συμβάσεις, τις έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για παράταση!

Πρωτόγνωρες πρακτικές διοίκησης από τη σημερινή Περιφερειακή Αρχή. Η Διοίκηση της Περιφέρειας απαξιώνει συστηματικά τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, είτε με εκπρόθεσμες και ελλιπείς εισηγήσεις των θεμάτων είτε φέρνοντας “ληγμένες” προγραμματικές συμβάσεις για έγκριση της παράτασης τους!

Το θέμα έθεσε μετ’ επιτάσεως η Δύναμη Ζωής, απέχοντας από τη ψήφιση των 11 “ληγμένων” προγραμματικών συμβάσεων που έφερε στο ΠΕ.ΣΥ η Περιφερειακή Αρχή στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η σημερινή Διοίκηση επιδεικνύει αμέλεια που τεκμαίρεται από την μεγάλη και αναίτια καθυστέρηση στην παρακολούθηση προγραμματικών συμβάσεων, την μη έγκαιρη συνεδρίαση των Επιτροπών Παρακολούθησης καθώς και τη μη έγκαιρη εγγραφή τους ως θέματα στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα η μη εμπρόθεσμη παράταση της διάρκειας ισχύος των προγραμματικών συμβάσεων, δημιουργεί εμπλοκή στην εκτέλεση και στη ροή χρηματοδότησης των έργων καθώς και νομικά ζητήματα.

Η πρακτική αυτή της νυν Διοίκησης δεν είναι συγκυριακή, αλλά συμπτωματική του πως αυτή αντιλαμβάνεται την άσκηση της διοίκησης και τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δημιουργεί παράλληλα σοβαρά προβλήματα σε βάρος των τοπικών κοινωνιών, που βλέπουν να κινδυνεύουν κρίσιμα έργα που βαλτώνουν ή μπορεί και να ακυρωθούν! Πρόκειται κυρίως για έργα που σύναψε ως Περιφερειάρχης η Ρένα Δούρου επί της δικής της θητείας στη Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής.

Χαρακτηριστικό της κακοδιοίκησης και το γεγονός ότι η σημερινή Διοίκηση δεν κατέθεσε καμία σοβαρή δικαιολογία για τη μη εμπρόθεσμη παράταση της ισχύος των συμβάσεων.

Η Δύναμη Ζωής υπογράμμισε ότι η κακή αυτή πρακτική βρίσκεται στον αντίποδα του τρόπου λειτουργίας του ΠΕ.ΣΥ επί διοίκησής της, όταν διεξάγονταν τακτικά 4 συνεδριάσεις μηνιαίως, με πλήρεις και έγκαιρες εισηγήσεις για τα υπό συζήτηση θέματα και πάντα εμπρόθεσμες παρατάσεις της ισχύος όλων των προγραμματικών συμβάσεων, εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη θωράκιση των εκτελούμενων έργων.

Share This