Η Δύναμη Ζωής καταγγέλλει την υποχρηματοδότηση των Τοπικών Μονάδων Υγείας που ξεκίνησε την περίοδο της Διοίκησής της

Σήμερα, σε συνθήκες πανδημίας που η λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θεωρείται κρίσιμης σημασίας για σειρά θεμάτων (τη διενέργεια τεστ, την ιχνηλασιμότητα των κρουσμάτων, τον εμβολιασμό, την αποφόρτιση των νοσοκομείων), οι Τοπικές Μονάδες Υγείας της Αττικής έχουν εγκαταλειφθεί από Κυβέρνηση και Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής!

Το θέμα φέρνει με ερώτησή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Δύναμη Ζωής.

Αφορμή στάθηκε η διαπίστωση της υποχρηματοδότησης της λειτουργίας 54 Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) της 1ης και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014 – 2020, όπου είχε ενταχθεί η σχετική χρηματοδότηση με απόφαση της Διοίκησης της Δύναμης Ζωής.

Συγκεκριμένα ενώ τα συνολικά προβλεπόμενα ποσά επιχορήγησης τους ανέρχονται σε 22.033.556 ευρώ για τις ΤΟΜΥ της 1ης ΥΠΕ και σε 27.541.946 ευρώ για τις ΤΟΜΥ της 2ης ΥΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (https://anaptyxi.gov.gr), οι σχετικές πληρωμές μέχρι σήμερα, ανέρχονται μόλις σε 4.338.510 € για τις ΤΟΜΥ της 1ης ΥΠΕ και 4.484.200 € για τις ΤΟΜΥ της 2ης ΥΠΕ!

Κατόπιν αυτού η Δύναμη Ζωής ζητά από τη Διοίκηση της Περιφέρειας να απαντήσει σε τρεις κρίσιμες ερωτήσεις :

  1. Ποιοί είναι οι λόγοι για την υποχρηματοδότηση από τα προγράμματα επιχορήγησης των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 1ης και 2ης ΥΠΕ που αφορούν στην Αττική;
  2. Πόσες και ποιες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) λειτουργούσαν και χρηματοδοτούσε η Περιφέρεια Αττικής κατά την έναρξη της θητείας της σημερινής Διοίκησης της Περιφέρειας και πόσες και ποιες λειτουργούν και χρηματοδοτούνται σήμερα μετά από 1,5 και πλέον χρόνο;
  3. Ποιά είναι τα πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τις μέχρι σήμερα δαπάνες, μία προς μία, που έχουν πληρωθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών;
Share This