Αναπληρωτής Καθηγητής στο Γεωπονικού Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πτυχιούχος του ΓΠΑ και Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Compiègne της Γαλλίας. Έχει πλούσιο, διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα της Γαλακτοκομίας και στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα.

Συμμετέχει ενεργά και συνεργάζεται με Διεθνείς Οργανισμούς, ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα, προβάλλοντας και υπερασπίζοντας τις θέσεις της χώρας και τα συμφέροντα της Ελληνικής Γαλακτοκομίας. Συνεργάζεται στενά με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων του αγροδιατροφικού τομέα, συμβάλλοντας σε μια δημιουργική σχέση μεταξύ Πανεπιστημίου, παραγωγικών τάξεων και κοινωνίας.

Mέλος πολλών Επιστημονικών επιτροπών: του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων του ΕΦΕΤ, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος, Εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση της νομοθεσίας και Επιτροπής Κανονισμού Ελληνικού Σήματος στα προϊόντα γάλακτος. Υπεύθυνος για τη σύνταξη φακέλου κατοχύρωσης του «Ελληνικού γιαουρτιού» σαν προϊόν ΠΓΕ.

Μέλος του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και πολλών επιστημονικών Ενώσεων. Έχει έντονη κοινωνική δραστηριότητα με πολυετή συμμετοχή στα ΔΣ συλλόγων Γονέων και Πολιτιστικών Συλλόγων.

Share This