Ρ. Δούρου: “Μια συζήτηση που μας αφορά όλους”

Το θέμα του “Μεγάλου Περιπάτου” της Αθήνας ζητά να συζητηθεί άμεσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Δύναμη Ζωής, τονίζοντας ότι “αποτελεί πάγια πεποίθησή μας η ανάγκη επέκτασης του πράσινου και των δημόσιων χώρων στις πόλεις μας” και επισημαίνοντας ότι “η Κυβέρνηση και ο Δήμος Αθηναίων προχώρησαν σε μεγάλες αλλαγές, με σοβαρές ελλείψεις στον σχεδιασμό και στις μελέτες και με απουσία ουσιαστικού διαλόγου”. Παράλληλα έθεσε το θέμα του “πως επιχειρείται μια τέτοιου είδους παρέμβαση,  η οποία στηρίζεται σε μια ΚΥΑ που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση μιας ΠΝΠ για την λήψη κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού και προβλέπει γενικά την προσωρινή επιβολή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς εντός της επικράτειας”.

Ακολούθως η Δύναμη Ζωής θέτει προς το Προεδρείο της Περιφέρειας Αττικής σειρά ερωτημάτων:

  1. Αφού η μελέτη του ΕΜΠ (τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα) εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων λόγω αρμοδιότητας των δρόμων γιατί δεν τέθηκαν προς έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής για το τμήμα των μέτρων που αφορά σε δρόμους αρμοδιότητάς της;
  2. Τέθηκε σχετικό ερώτημα με οιονδήποτε τρόπο στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να εκφέρει άποψη η αρμόδια τεχνική Διεύθυνση και αν ναι, ποια είναι αυτή;
  3. Ποιος θα ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος επί των οδικών αξόνων στις οποίες γίνονται παρεμβάσεις και ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής;
  4. Ποια τεχνική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την συντήρηση των οδικών αξόνων που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και γίνονται παρεμβάσεις από τον Δήμο Αθηναίων;
  5. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όταν υπάρχει φθορά ή γίνεται οποιαδήποτε παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο ή φορέα σε οδικό άξονα, ο φορέας που έχει την αρμοδιότητα του οδικού άξονα και ειδικότερα η αρμόδια τεχνική Υπηρεσία οφείλει να το αναφέρει και να προβεί σε μια σειρά από ενέργειες. Έχει προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες η Περιφέρεια Αττικής; Πως καλύπτονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Περιφέρειας αστικά και διοικητικά από την μη ηθελημένη εμπλοκή τους με την εν λόγω παρέμβαση;

“Οι παρεμβάσεις πρασίνου στους δημόσιους χώρους είναι απαραίτητες και χρήσιμες με όρους διαβούλευσης, συντονισμού και προγραμματισμού, στο πλαίσιο της συνέργειας πρώτου και δεύτερου βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Δύναμη Ζωής δηλώνει παρούσα σε μια συζήτηση που όφειλε να είχε γίνει πριν τον Μεγάλο Περίπατο για την Αθήνα. Μια συζήτηση που μας αφορά όλους και όλες και η οποία πρέπει να γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο”, σχολίασε η Ρένα Δούρου.

Share This