Η Δύναμη Ζωής καταγγέλλει τη δια περιφοράς λειτουργία των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας

Με γενικόλογες εισηγήσεις, θεωρητικές κατασκευές, παράλληλους γραπτούς μονολόγους και τυπολατρική λειτουργία δεν αντιμετωπίζονται οι έκτακτες καταστάσεις και οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων και των φυσικών καταστροφών, που δυστυχώς όλα δείχνουν ότι τείνουν να γίνουν η νέα “κανονικότητα” στην Αττική και όχι μόνο. Η δε επίκληση της πανδημίας δεν μπορεί να υποβαθμίζει τη σοβαρή λειτουργία κρίσιμων οργάνων, όπως είναι τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας.

Τα παραπάνω θέτει, η Ρένα Δούρου, με επιστολή της προς τη Διοίκηση της Περιφέρειας, με κοινοποίηση στους υπουργούς Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, ενόψει των νέων, δια περιφοράς, συνεδριάσεων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Η επικεφαλής της Δύναμης Ζωής απέστειλε επιστολή με την οποία ζητά ανάκληση της δια περιφοράς σύγκλησης των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη σχεδόν της πανδημίας το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Το θέμα δεν είναι τωρινό. Ήδη από τον Μάιο φέτος η Δύναμη Ζωής είχε επισημάνει ότι ακριβώς λόγω της φύσης τους τα ΣΟΠΠ δεν είναι ορθό και αποτελεσματικό να συνεδριάζουν δια περιφοράς με την απλή αποστολή απόψεων των μελών τους.

Και αυτό γιατί η αποστολή απόψεων, οι γενικόλογες γραπτές εισηγήσεις, οι παράλληλοι γραπτοί μονόλογοι δεν συμβάλλουν στο γόνιμο διάλογο, στην πραγματική καταγραφή των προβλημάτων, την ανίχνευση των προβλημάτων, την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, τη διατύπωση θέσεων, αντιθέσεων και, εντέλει, συνθέσεων από όλους τους φορείς της Πολιτικής Προστασίας που μετέχουν στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας. Δεν επιτυγχάνεται έτσι ο σωστός σχεδιασμός και συντονισμός για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, την πρόληψη και ετοιμότητα, την άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, κ.α., σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Συντονιστικών Οργάνων.

Η Δύναμη Ζωής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των δια περιφοράς συνεδριάσεων των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, περιλαμβάνουν, πέρα από τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου που ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, τον συντονισμό για αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων λόγω πλημμύρας καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων λόγω χιονόπτωσης ή παγετού.

Διαπιστώνεται έτσι ότι οι εισηγήσεις που έχουν σταλεί, μέχρι τώρα, για τα 3 από τα 8 ΣΟΠΠ που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, προσεγγίζουν θεωρητικά τα ζητήματα με γενικές αναφορές στο τι κάνει η Περιφέρεια, χωρίς αναφορά σε πραγματικά δεδομένα για Σχεδιασμό και Συντονισμό δράσεων. Δεν γίνεται για παράδειγμα αναφορά σε ενεργές συμβάσεις για τον καθαρισμό των ρεμάτων ή σε συμβάσεις για τον αποχιονισμό και την προμήθεια αλατιού, αναφορά στα αντιπλημμυρικά έργα των Περιφερειακών Ενοτήτων, αναφορά στα Σχέδια δράσης και Μνημόνια ενεργειών της Περιφέρειας κ.λπ.

Share This