Γεννήθηκε το έτος 1975 στη Νίκαια – Αττικής και κατοικεί στον Δήμο Κορυδαλλού. Είναι γιος πολύτεκνης οικογένειας, έγγαμος και πατέρας (2) δυο τέκνων.

Εργάστηκε για (5) πέντε έτη στον ιδιωτικό τομέα ως αυτοκινητιστής, και το 2001 κατατάχτηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη.

Είναι αναπληρωματικό μέλος στο συνδικαλιστικό οργανισμό της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και μάχεται καθημερινά για τα δικαιώματα των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Share This