Εκατόν σαράντα οκτώ (148) αντιπλημμυρικά έργα και μελέτες που φθάνουν τα 400 περίπου εκατομμύρια ευρώ (από ίδιους πόρους και ΕΣΠΑ). Πρόκειται για το ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό πρόγραμμα, που παρέδωσε κατά τη λήξη της θητείας της στην Περιφέρεια Αττικής, η διοίκηση της Δύναμης Ζωής, στο πλαίσιο μιας ολιστικής, για πρώτη φορά, προσπάθειας αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής, με σκοπό την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους.
Ενόψει της σχετικής συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υπογραμμίζουμε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν περιέχει τίτλους εντυπωσιασμού αλλά ώριμα έργα και μελέτες σχεδόν σε όλους τους Δήμους της Αττικής.

Για πρώτη φορά ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό πρόγραμμα με όρους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας

Συγκεκριμένα μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η εκτροπή του χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης στο ρέμα Σούρες στη Μάνδρα που ολοκληρώνεται όπως επίσης και ο κόμβος Πειραιώς και Χαμοστέρνας, αλλά και σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα στο Κορωπί, στην Παιανία, στη Σαλαμίνα, στη Γλυφάδα, στην Ανάβυσσο κ.α., τα οποία ήδη εκτελούνται.
Να σημειωθεί ότι το κρίσιμο αντιπλημμυρικό έργο υποδομής στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη είναι το μοναδικό έργο στη χώρα μας που έχει ενταχθεί, σε συνεργασία με τη Διεθνή Διαφάνεια, στο πρόγραμμα της Ε.Ε. για τα Σύμφωνα Ακεραιότητας σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις.
Αξίζει έτσι να υπογραμμιστεί η διαφορετική προσέγγιση και μεθοδολογία που ακολούθησε η διοίκηση της Δύναμης Ζωής, δίνοντας έμφαση στους αποδέκτες (ρέματα), σε αντίθεση με το τι παρέλαβε.
Χαρακτηριστικά πρέπει να αναφερθεί ότι μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 (από την προηγούμενη διοίκηση που παραλάβαμε δηλαδή), υλοποιήθηκε μόνο ένα έργο σε ρέμα (συγκεκριμένα το ρέμα Κιτέζας στον Σαρωνικό) ενώ είχαν επιλεγεί μικρά, τοπικής εμβέλειας, δημοτικά έργα ομβρίων.

Ιδιαίτερη πρόνοια και για τον συστηματικό καθαρισμό των ρεμάτων

Όσον αφορά στον καθαρισμό των ρεμάτων παραδώσαμε στη νέα διοίκηση ενεργές εργολαβίες καθαρισμού ρεμάτων και άμεσων παρεμβάσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, των οποίων οι συμβάσεις συνήφθησαν εντός του 2019.
Συγκεκριμένα όσον αφορά στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα, Βορείου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νοτίου Τομέα Αθηνών, η διοίκηση της Δύναμης Ζωής παρέδωσε εργολαβία προϋπολογισμού 600.000 ευρώ η οποία λήγει τον Ιανουάριο του 2020 και βρίσκονται σε υπερώριμη φάση 3 διαγωνισμοί με συμβατικό αντικείμενο που αναμένεται να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ για την απρόσκοπτη συνέχιση του καθαρισμού των ρεμάτων.
Για τις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων υπάρχει ενεργή εργολαβία με σύμβαση που συνήφθη στις 3-1-2019 με λήξη τις 3-7-2020 (διάρκεια 18 μήνες) και συμβατική τιμή πληρωμής 214.453,90 ευρώ.
Για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής παραδώσαμε σύμβαση που συνήφθη στις 16-5-2019 και λήγει στις 16-11-2020 (διάρκεια 18 μήνες) αντί του συνολικού ποσού του 1.259.960,28 ευρώ.
Για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής παραδώσαμε σύμβαση που συνήφθη στις 15-1-2019 η οποία λήγει τον Ιανουάριο του 2020 και με συνολικό οικονομικό αντικείμενο 614.988,67 ευρώ. Σε εξέλιξη παραδώσαμε και νέα διαγωνιστική διαδικασία προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ.
Εν κατακλείδι, από τα παραπάνω προκύπτει ότι με υπευθυνότητα και επιμέλεια η διοίκηση της Δύναμης Ζωής ενεργοποίησε όλες τις διαδικασίες για την υλοποίηση ενός σοβαρού, συνεκτικού αντιπλημμυρικού τεχνικού προγράμματος ικανού να απαντήσει στα ζητήματα της προστασίας των κατοίκων της Αττικής καθώς και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Αναμένουμε από τη σημερινή διοίκηση του κ. Πατούλη να συνεχίσει στην κατεύθυνση υλοποίησης του προγράμματος αντιπλημμυρικής προστασίας που υπάρχει, γιατί έτσι επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον των πολιτών της Αττικής και η προστασία του περιβάλλοντος.

Share This