Αίτημα για δια ζώσης συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κατέθεσε η Δύναμη Ζωής στη Διοίκηση της Περιφέρειας, με παράλληλη κοινοποίηση στον Υπουργό Εσωτερικών και τους επικεφαλής όλων των πολιτικών κομμάτων της Βουλής.

Η Δύναμη Ζωής σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι η παρατεταμένη επιλογή, από τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να πραγματοποιούνται όλες οι Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω τηλεδιασκέψεων από την αρχή της πανδημίας, έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στη δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία του οργάνου και της Περιφέρειας.

Δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που η Βουλή των Ελλήνων, καθώς και μια σειρά αυτοδιοικητικών οργάνων Α΄και Β΄ Βαθμού να συνεδριάζουν δια ζώσης, με την λήψη και την τήρηση των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων και ενώ το ίδιο έχει ζητηθεί να γίνει και για το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής επανειλημμένα από τις Παρατάξεις του, το αντιπροσωπευτικό μας όργανο να συνεχίζει να συνεδριάζει ακόμη μέσω τηλεδιασκέψεων”, τονίζεται χαρακτηριστικά στο αίτημα της Δύναμης Ζωής.

Στην επιστολή της, η Δύναμη Ζωής εξηγεί ότι αυτό το απολύτως αρχικά δικαιολογημένο αίτημα των συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη, είχε γίνει αποδεκτό από το σύνολο των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, όμως πλέον έχει μετατραπεί από ανάγκη προστασίας, σε μέσο υποβάθμισης της λειτουργίας του δεύτερου μεγαλύτερου βουλευόμενου οργάνου μετά το κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται για ζήτημα γραφειοκρατίας, αλλά ουσιαστικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η επίλυσή του είναι πλέον θέμα πολιτικής βούλησης της Διοίκησης της Περιφέρειας.

Τηρώντας αυστηρά όλα τα μέτρα προφύλαξης, αποστασιοποίησης και την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, θα πρέπει να ξεκινήσουν εδώ και τώρα οι δια ζώσης Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε χώρο που θα επιλέξει η Διοίκηση. Τέτοιοι χώροι υπάρχουν αρκετοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οπότε λόγος δικαιολογίας για μια ακόμη φορά από την Διοίκηση της Περιφέρειας, δεν υφίσταται.

Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί απολύτως καμία πρόνοια στην κατεύθυνση εξεύρεσης χώρου.

Share This