Αλγεινή και αρνητική εντύπωση προκαλεί η πολιτική επιλογή της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής να αποκλείσει την Αντιπολίτευση από το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Φορέα Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, μη προτείνοντας εκπροσώπους της.

Άλλο ένα “κατόρθωμα” της “αριστείας” της δεξιάς Διοίκησης της Περιφέρειας!

Θυμίζουμε ότι με βάση την πρόσφατη ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας, οι Περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, συγκροτούν τα Διοικητικά Συμβούλια του Φορέα Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών τους. Η διάρκεια της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών των Φορέων είναι τριετής. Διαβάζουμε έτσι σε σχετικό Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (02.02.2023) ότι δύο Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης συμμετέχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα με τους Τακτικούς και τους Αναπληρωματικούς τους εκπροσώπους. Θα περίμενε κανείς ότι τα αυτονόητα θα λάμβαναν χώρα και στην Αττική. Δυστυχώς έγινε ξανά φανερό ότι η “επιτελικότητα” της δεξιάς Διοίκησης εξαντλείται μόνο στα στελέχη της Διοικούσας Παράταξης και στους πολιτικά ομογάλακτους.

Η πολιτική αυτή επιλογή αποδεικνύει μικρότητα, έλλειψη διάθεσης συνεννόησης, αδιαφορία αλλά και αδυναμία σύνθεσης των προτάσεων και των δράσεων που καταθέτουμε, για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Παραγωγοί και οι Πωλητές των Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και οι πολίτες της Αττικής.

Τέτοιες ενέργειες προκλητικού αποκλεισμού κάθε αντίθετης φωνής και άποψης προς την Διοίκηση Πατούλη δεν βοηθούν την Δημοκρατία και τον απαραίτητο διάλογο.

Για όλες αυτές τις εξόφθαλμα προκλητικές ενέργειες, η Δύναμη Ζωής καταθέτει Επερώτηση ζητώντας να μάθει από τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής την αιτιολογία και τα κριτήρια με τα οποία απέκλεισε την αντιπροσώπευση της Αντιπολίτευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

Share This