Μια πρακτική της Διοίκησης Πατούλη που πλήττει βάναυσα το δημόσιο συμφέρον, αναδεικνύει με Επερώτησή της η Δύναμη Ζωής.

Συγκεκριμένα πρόκειται για άλλη μια σειρά απευθείας αναθέσεων ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ μέχρι τώρα (962.000 για την ακρίβεια) για τη μίσθωση υδροφόρων και οχημάτων πυροσβεστικού τύπου (όχι κανονικά πυροσβεστικά οχήματα) όταν η επικινδυνότητα για πυρκαγιά θα είναι βαθμού 3. Αν εξαιρέσει κανείς τις ήμερες με υψηλή θερμοκρασία και αέρα που η επικινδυνότητα ανεβαίνει σε βαθμό 4 και 5, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, η επικινδυνότητα βαθμού 3 ισχύει πάρα πολύ συχνά, μετά από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (που αρχίζει από την 1η Μαΐου ως 31 Οκτωβρίου). Η αιτιολογία δε των απευθείας αναθέσεων, που προφανώς θα υπερβούν αρκετά το 1 εκατομμύριο ως τον Οκτώβριο, είναι η αντιμετώπιση “τυχόν έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος”. Με τον τρόπο αυτό όμως αποφεύγεται οποιοδήποτε ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία που θα μείωνε το κόστος τουλάχιστον κατά 60%…

Στην Επερώτησή τους οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Δύναμης Ζωής στην Οικονομική Επιτροπή, εξηγούν “το ότι για κάποιες ημέρες θα έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3 ή μεγαλύτερο, μέσα στην αντιπυρική περίοδο, είναι αδιαμφισβήτητο και καθόλου “απρόβλεπτο” ή “τυχόν έκτακτο” γεγονός”. “Κατά συνέπεια θα όφειλε η Περιφέρεια Αττικής να προχωρά εγκαίρως σε ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για μίσθωση των απαιτούμενων οχημάτων, δηλαδή υδροφόρες και ημιφορτηγά με πυροσβεστική υπερκατασκευή, λαμβάνοντας υπόψη, τις ανάγκες και τα αιτήματα συνδρομής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τις ημέρες με βαθμό επικινδυνότητας μεγαλύτερο του 3, που έχει εκ του νόμου αποκλειστικά την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πυρκαγιών”, συνεχίζουν. Προσθέτουν δε ότι η ίδια ακριβώς ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση του “αποχιονισμού” κατά την χειμερινή περίοδο, για συντηρήσεις των οδών ή για τις παρεμβάσεις στα κτίρια της Περιφέρειας.

“Επισημαίνουμε επίσης ότι, αν γινόταν ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία μίσθωσης ενός ‘βασικού πυρήνα’ απαιτουμένων οχημάτων, ουδείς θα είχε αντίρρηση για αυτήν. Σε περίπτωση δε έκτακτης ανάγκης (πχ εκδήλωση σοβαρής πυρκαγιάς), ουδείς θα είχε αντίρρηση για την μίσθωση επιπλέον οχημάτων -και μάλιστα με την κατεπείγουσα διαδικασία, τηρώντας παράλληλα την αρχή της Οικονομικότητας”, παρατηρούν οι Σπ. Αγγέλης, Β. Βερελή, Χρ. Καραμάνος, Κ. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας. “Όμως η Περιφέρεια Αττικής ως Αναθέτουσα Αρχή, με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης, αποφεύγει να κάνει αυτήν την κατά Νόμο επιβαλλόμενη ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία και προχωρά στην μη νόμιμη διαδικασία των (επί της ουσίας) απ’ ευθείας Αναθέσεων”, προσθέτουν.

Σε ό,τι δε αφορά το κόστος, στην Επερώτηση επισημαίνεται η εξωφρενικά υψηλή τιμή των 70 ευρώ ανά ώρα, πλέον ΦΠΑ για το μικρό πυροσβεστικό ημιφορτηγό. “Πράγματι αυτή η τιμή, που αντιστοιχεί σε 1.680 € πλέον ΦΠΑ ανά ημέρα, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις η μίσθωση έχει 24ωρη καθημερινή διάρκεια, οδηγεί σε καθαρό μίσθωμα, αν αφαιρεθούν αμοιβές προσωπικού, καύσιμα και γενικά έξοδα, άνω των 1.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά ημέρα”. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό της προκλητικά υψηλής τιμής το γεγονός ότι μέσα σε μόλις 40 ημέρες μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης του μισθωμένου οχήματος κάνει απόσβεση του κόστους του, που δεν υπερβαίνει τις 50 χιλιάδες ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Δύναμης Ζωής θέτουν μάλιστα το ερώτημα τι μεσολάβησε και ενώ στις 7 Ιουνίου φέτος η πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής είχε καθορίσει τιμή 50 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για το ίδιο πυροσβεστικό ημιφορτηγό, η ίδια τιμή διογκώθηκε κατά 40% μέσα σε 15 ημέρες….

Τέλος, αφού τονίσουν ότι σύσσωμη η Αντιπολίτευση στην Οικονομική Επιτροπή καταψηφίζει όλες τις Αποφάσεις που αφορούν “τυχόν έκτακτο γεγονός”, ζητούν από τη Διοίκηση Πατούλη να απαντήσει αν προτίθεται :

  1. Να αναθεωρήσει την πολιτική της για τις (επί της ουσίας) απ’ ευθείας Αναθέσεις μισθώσεων πυροσβεστικών οχημάτων με το πρόσχημα του “τυχόν έκτακτου γεγονότος”.
  2. Να συμμορφωθεί με τον Νόμο και να εκδώσει Διακήρυξη για ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για τις μισθώσεις “βασικού πυρήνα οχημάτων” για την αντιπυρική περίοδο, έστω για τα επόμενα έτη.
  3. Να αναθεωρήσει την υπερβολική τιμή των 70 € πλέον ΦΠΑ ανά ώρα για το μικρό πυροσβεστικό ημιφορτηγό.
Share This