Παραμένουν τα κρίσιμα ερωτήματα προς τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής

Το έκαναν κι αυτό!

Οι πολιτικά ομογάλακτες, Κυβέρνηση και Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, είναι τόσο “άριστες” στην κατασκευή εντυπωσιοθηρικών Αποφάσεων, που… εφηύραν νέα μέθοδο ένταξης έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Την ένταξη με Μηδενικές Πιστώσεις!

Μάλιστα η συγκεκριμένη Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΞΗ746ΜΤΛΡ-ΜΝΣ) αναφέρει επί λέξει ότι “η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί από την υπογραφή της να εκτελεί πληρωμές μέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση”, οι οποίες Πιστώσεις είναι ΜΗΔΕΝ, όπως εύκολα διαπιστώνει κάποιος όταν ανατρέξει στον σχετικό Πίνακα που συνοδεύει την Απόφαση.

Για να γίνει δε ακόμη πιο σαφές ότι πρόκειται για FAKE Απόφαση, επισημαίνουμε ότι η ίδια η Απόφαση αναφέρει ότι “δεν επιτρέπεται η ανάληψη νομικών δεσμεύσεων μέχρι την τελική ένταξή τους στο Ε.Π. “Αττική 2021-2027”. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι το επίδικο που είναι η άμεση δημοπράτηση του έργου της Β Φάσης στον Φαληρικό Όρμο, με την δημιουργία του Οικολογικού Πάρκου, δεν μπορεί να γίνει με βάση την Απόφαση αυτή. Διότι, όλοι όσοι γνωρίζουν τα στοιχειώδη για το Δημόσιο Λογιστικό, γνωρίζουν επίσης άριστα ότι προκειμένου να υπάρξει Δημοσίευση Διακήρυξης Διαγωνισμού πρέπει (επί ποινή ακυρότητας της Διακήρυξης) να υπάρχει προηγουμένως Ανάληψη Δαπάνης και Δέσμευσης Πίστωσης. Η οποία – ω τι ατυχία!- απαγορεύεται και από τα δύο αποσπάσματα της Απόφασης που προαναφέραμε.

Συμπερασματικά : η δημοπράτηση του έργου της δημιουργίας του Οικολογικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο μετατίθεται επ’ αόριστον. Τη στιγμή που η ίδια η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δήλωνε δημόσια, στην κοινή συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου τον Νοέμβριο του 2020, ότι εντός του Α εξαμήνου του 2021 θα γινόταν η Δημοπράτηση!

Οι κινητοποιήσεις των δύο Δήμων και οι πρωτοβουλίες ανάδειξης του επείγοντος χαρακτήρα αλλά και του εφικτού της Δημοπράτησης της Β Φάσης στον Φαληρικό Όρμο, με την δημιουργία του Οικολογικού Πάρκου, όπως και οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες της “Δύναμης Ζωής” και της Ρένας Δούρου, είναι οι παράγοντες που πίεσαν τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο να λάβουν αυτήν την FAKE Απόφαση, προκειμένου να εκτονώσουν την κοινωνική πίεση.

Έτσι τα κρίσιμα ερωτήματα προς τη Διοίκηση της Περιφέρειας παραμένουν :

  1. Πότε επιτέλους θα γίνει η Δημοπράτηση της Β Φάσης;
  2. Πότε επιτέλους θα φύγουν τα μπάζα που έχουν συσσωρευθεί στην παραλία, υψώνοντας ένα νέο τείχος μπροστά στις πόλεις;
  3. Πότε επιτέλους θα τελειώσει η Α Φάση, καθώς όταν ανέλαβε η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας, προβλεπόταν να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020 και σήμερα, έναν χρόνο μετά, ακόμη αυτό είναι άδηλο και ετοιμάζεται ακόμη μία παράταση;

Η απλή αλήθεια είναι ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η ομογάλακτή της Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής εχθρεύονται ένα Δημόσιο Πάρκο, Οικολογικό και με δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Επιδιώκουν ένα παραλιακό μέτωπο αποκλειστικά εκχωρημένο στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται για τις τοπικές κοινωνίες.

Αυτή είναι η φιλοσοφία και η στρατηγική τους. Τις οποίες όμως δεν ομολογούν δημόσια και για αυτό καταφεύγουν στις FAKE Αποφάσεις.

Στον αντίποδα, η Περιφερειακή Αρχή της Δύναμης Ζωής έδειξε το διαφορετικό υπόδειγμα άσκησης διοίκησης για τους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον, ανοίγοντας έναν άλλο εφικτό δρόμο στο παραλιακό μέτωπο.

Αντέστρεψε έτσι την εγκατάλειψη δεκαετιών και την ερείπωση μετά τους Ολυμπιακούς του 2004, κατασκεύασε τα αντιπλημμυρικά και συγκοινωνιακά έργα υποδομών. Και παρέδωσε έτοιμη Μελέτη για δημοπράτηση του Δημόσιου Οικολογικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο και επαρκή χρηματοδότηση, είτε από Ίδιους Πόρους είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Share This