Επίσκεψη στο ΣΕΦ στο εκλογικό συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής

Επίσκεψη στο ΣΕΦ στο εκλογικό συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής

Επίσκεψη στο ΣΕΦ στο εκλογικό συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής (18.05.2019)