Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της Περιφέρειας (17.05.2019)