Νέοι του Ι.Π.Α.Π. ‘Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ’ στα γραφεία της Περιφέρειας

Νέοι του Ι.Π.Α.Π. ‘Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ’ στα γραφεία της Περιφέρειας

Νέοι του Ι.Π.Α.Π. ‘Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ’ γέμισαν με τη διάθεση και την εργατικότητά τους τα γραφεία της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ιδρύματος στη δράση «Εργασία Μαζί / Job Shadow Day» (18.04.2019)