Περιφέρεια Αττικής και ΥΠΕΘΑ διευρύνουν τη συνεργασία τους

Περιφέρεια Αττικής και ΥΠΕΘΑ διευρύνουν τη συνεργασία τους

Περιφέρεια Αττικής και ΥΠΕΘΑ διευρύνουν τη συνεργασία τους – Προγραμματική Σύμβαση για τη μελέτη κατασκευής νέου κτιρίου Φαρμακευτικών Εργαστηρίων στην 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού (03.07.2019)