Στα εγκαίνια των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Στα εγκαίνια των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Στα εγκαίνια των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αγίου Δημητρίου (07.05.2019)