Στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου

Στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου

Στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου (22.06.2019)