Στο πλευρό των παιδιών του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»

Στο πλευρό των παιδιών του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»

Στο πλευρό των παιδιών του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» – η Περιφέρεια Αττικής αρωγός της πρώτης αθλητικής δράσης του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» και του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών (29.03.2019)