Θεμέλιος λίθος για την αποκατάσταση του κτιρίου επί της Μπιζανίου στην Καλλιθέα

Θεμέλιος λίθος για την αποκατάσταση του κτιρίου επί της Μπιζανίου στην Καλλιθέα

Στην τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου για την αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου επί της οδού Μπιζανίου στην Καλλιθέα (22.04.2019)