Πρόταση Ψηφίσματος από τη Δύναμη Ζωής κατά του αντιπεριβαλλοντικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης

Σε εκ νέου υποβολή της αρχικής πρότασης Ψηφίσματος που ζητά την “άμεση απόσυρση του καταστροφικού και αντιπεριβαλλοντικού Νομοσχεδίου”, προχώρησε η Δύναμη Ζωής, καθώς το αρχικό της αίτημα δεν συμπεριελήφθη ως κανονικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα συγκληθεί τη Δευτέρα, 4 Μαίου. Πρόκειται για νομοσχέδιο που “υπονομεύει το περιβάλλον, την βιώσιμη ανάπτυξη, τις προστατευόμενες περιοχές Natura, τον δασικό μας πλούτο”, παρατηρεί μεταξύ άλλων η Δύναμη Ζωής.

“Το δήθεν περιβαλλοντικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης στην ουσία υπονομεύει το νομικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας. Και όλα αυτά στο όνομα μιας ιδεοληπτικής αντίληψης για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Στο όνομα μιας αβίωτης ανάπτυξης, η κυβέρνηση μαυρίζει τις ζωές μας, ανοίγοντας την πόρτα για κάθε είδους ‘εξυπηρετήσεις’ σε βάρος του περιβάλλοντος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει καθήκον και αποστολή να αποτρέψει την ισοπέδωση των θεσμών προστασίας του περιβάλλοντος και να συμβάλλει στην προστασία των τοπικών κοινωνιών”, σχολίασε η Ρένα Δούρου.

Στο σχετικό αίτημα που απηύθυνε η Δύναμη Ζωής προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τονίζεται ότι:

Επειδή το Νομοσχέδιο κατατέθηκε από την Κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας με την Βουλή να υπολειτουργεί, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς επαρκή διαβούλευση για το σύνολο των άρθρων και με στόχο να ακυρώσει τη νομική προστασία του περιβάλλοντος.

Επειδή αυτή η αντιπεριβαλλοντική επίθεση της Κυβέρνησης θα επιφέρει σοβαρότατα πλήγματα στο περιβάλλον όχι μόνο της Αττικής αλλά ολόκληρης της χώρας, θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσει οπωσδήποτε θέμα συζήτηση της επερχόμενης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου”.

Ακολουθεί το προτεινόμενο Ψήφισμα :

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατά την Συνεδρίαση του στις 04.05.2020 και έχοντας υπόψη του το Νομοσχέδιο της Κυβέρνησης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημειώνει τα παρακάτω:

 • Το Ν/Σ κατατίθεται από την Κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας και ενώ η Βουλή υπολειτουργεί, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς επαρκή διαβούλευση για το σύνολο των άρθρων και με στόχο να ακυρώσει τη νομική προστασία του περιβάλλοντος.

 • Πρόκειται για Ν/Σ αμφιλεγόμενης νομιμότητας που αντίκειται στην διεθνή, κοινοτική και εθνική νομοθεσία και το οποίο μεταξύ των άλλων:

 • Καταστρατηγεί την ουσία του άρθρου 24 του Συντάγματος περί Προστασίας του Περιβάλλοντος.

 • Απορυθμίζει τη νομική προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την υπονόμευση του ελεγκτικού ρόλου του Δημοσίου.

 • Αγνοεί τις αντιρρήσεις και τις σοβαρές ενστάσεις του συνόλου των περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας τόσο επί του περιεχομένου του όσο και για τον περιορισμένο χρόνο που δόθηκε για διαβούλευση.

 • Σύσσωμη η περιβαλλοντική κοινότητα απορρίπτει το νομοσχέδιο. Μέχρι σήμερα 23 περιβαλλοντικές ΜΚΟ εθνικού επιπέδου έχουν ζητήσει απόσυρση, ανάκληση και μη κατάθεση του Ν/Σ, ενώ περισσότερα από 80 περιβαλλοντικά κινήματα και συλλογικότητες κάνουν επείγουσα έκκληση για άμεση απόσυρση. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί κατά όλοι οι φορείς των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, οι εργαζόμενοι στους Φορείς, το τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ.λπ.

 • Με το Ν/Σ θίγεται το ενωσιακό και εθνικό κεκτημένο, ενώ απορρυθμίζεται όλο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το περιβάλλον. Αποτελεί οργανωμένο σχέδιο εξυπηρέτησης «οικονομικών συμφερόντων» χωρίς στρατηγική για το περιβάλλον το οποίο μαζί με τις δημόσιες πολιτικές θεωρούνται και αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως εμπόδια στις επενδύσεις.

 • Η περιβαλλοντική αδειοδότηση αντιμετωπίζεται ως «χρονοβόρα διοικητική διαδικασία» και «σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την προώθηση των επενδύσεων». Το Ν/Σ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις οδηγίες εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η οργανική συγχώνευση περιβάλλοντος και ανάπτυξης κατά τη λήψη αποφάσεων.

 • Καταργούνται οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που είναι ανεξάρτητοι επιστημονικοί/περιβαλλοντικοί φορείς και γνωμοδοτούν για τα σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και τις ενδεχόμενες δραστηριότητες μέσα σε αυτές και αντικαθίστανται με ένα μοντέλο αυστηρά ελεγχόμενο από το κεντρικό κράτος, χωρίς πραγματική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών. Πραγματικός στόχος: ο έλεγχος από την Κυβέρνηση των γνωμοδοτήσεων για έργα εντός των προστατευόμενων περιοχών.

 • Οι ρυθμίσεις που εισάγονται για τους δασικούς χάρτες, μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλη καθυστέρηση ή ακόμη και οπισθοδρόμηση του σημαντικού αυτού έργου για τη χώρα.

 • Αίρεται ο περιορισμός κατοχής 51% για την συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ.

 • Απαλλάσσονται της αδειοδότησης και μεταπίπτουν σε απλή γνωστοποίηση μέρος από τις μεταλλουργικές μεταλλευτικές βιομηχανικές διεργασίες.

 • Ανοίγει ο δρόμος για λατομεία, ξενοδοχεία και εξόρυξη υδρογονανθράκων ακόμη και σε περιοχές Natura 2000.

 • Αλλάζει η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με την εκχώρηση του ελέγχου των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε ιδιώτες «αξιολογητές» επιλεγμένους και αμειβόμενους από τους ίδιους τους επενδυτές, γεγονός που καθιστά την όλη διαδικασία της αδειοδότησης αδιαφανή και διάτρητη.

 • Επιχειρείται μια εν κρυπτώ αλλαγή του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Συγκεκριμένα, το άνευ διαβούλευσης άρθρο 92, που αφορά στην επί της ουσίας χωροθέτηση Σταθμών μεταφόρτωσης Σ.Μ.Α. κυρίως στην Αττική, δεν έρχεται μόνο σε αντίθεση με τη λογική του ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Αττικής που προβλέπει σε μια λογική σειρά και με μετρήσιμα μεγέθη πρώτα τη χωροθέτηση Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Πράσινων Σημείων αλλά έρχεται ακόμη και σε αντίθεση με αποφάσεις του ΣτΕ παράνομης χωροθέτησης και λειτουργίας Σ.Μ.Α.

 • Επίσης με την αιτιολογία της προσωρινής χωροθέτησης προσχηματικά παρακάμπτονται θεσμοθετημένες χρήσεις γης και εγκεκριμένα τοπικά ρυμοτομικά σχέδια που ρητώς δεν επιτρέπουν τις χωροθετήσεις Σ.Μ.Α. σε συγκεκριμένα οικόπεδα.

 • Τέλος, αλλά όχι έλασσον, οι χωροθετήσεις των Σ.Μ.Α. για την περίπτωση της Αττικής γίνονται χωρίς την επίσημη συμμετοχή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α και της Περιφέρειας Αττικής που διαμορφώνουν και υλοποιούν το ΠΕ..ΣΔ.Α Αττικής και χωρίς να έχει προηγηθεί κανενός είδους διαβούλευση και διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες των δήμων στους οποίους προβλέπεται η εγκατάσταση των Σ.Μ.Α.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ζητάει από την Κυβέρνηση την άμεση απόσυρση αυτού του καταστροφικού και αντιπεριβαλλοντικού Νομοσχεδίου το οποίο υπονομεύει το περιβάλλον, την βιώσιμη ανάπτυξη, τις προστατευόμενες περιοχές Natura, τον δασικό μας πλούτο. Υπονομεύει το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας στο όνομα μιας ιδεοληπτικής αντίληψης για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον”.

Share This