Η Δύναμη Ζωής επιμένει στις επαρκείς, ανά ειδικότητα, προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση σημαντικών Υγειονομικών Προγραμμάτων

Αδιαφορεί, επιδεικνύοντας ανετοιμότητα και αντιδρώντας σπασμωδικά, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής για το κρίσιμο ζήτημα των έκτακτων προσλήψεων που απαιτούνται για να μπορέσει να ανταποκριθεί η Περιφέρεια Αττικής στις ανάγκες των πολιτών, ειδικά στη σημερινή συγκυρία που επιβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωναϊού.

Όπως επισημαίνει η Δύναμη Ζωής, έγκαιρα ήδη από 01.04.2020 υπέβαλε εισήγηση, στη βάση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, με σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις για την πρόσληψη 500 συνολικά ατόμων, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα πρότεινε την εγγραφή του σχετικού κονδυλίου μισθοδοσίας στην Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού. Στην εισήγηση της Δύναμης Ζωής, στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 16/4/20, η Διοίκηση κατέθεσε τροπολογία, με την οποία μείωνε σε 300 τα άτομα που θα προσλάβει τελικά η Περιφέρεια Αττικής, από τα 500 που πρότεινε η Δύναμη Ζωής.

Με την τροπολογία αυτήν, που καταψήφισε η Δύναμη Ζωής εμμένοντας στην πρότασή της, η Διοίκηση της Περιφέρειας επιλέγει ημίμετρα, συνεχίζοντας να μην αντιλαμβάνεται τις πραγματικές ανάγκες και τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής. Ενδεικτικό το γεγονός ότι στις ειδικότητες υγείας, η Διοίκηση προτείνει ελάχιστες προσλήψεις, από 1 (ένα) ως… 3 (τρία) άτομα!

Η Δύναμη Ζωής τονίζει ότι εμμένει στην πρότασή της “για πρόσληψη 500 ατόμων με ιδιαίτερη ενίσχυση στις ειδικότητες των Κοινωνικών Λειτουργών, των Ψυχολόγων, των Ιατρών, των Νοσηλευτών-τριών κ.λπ. αλλά και ειδικοτήτων για την υλοποίηση των προγραμμάτων που προτείναμε και την αντίστοιχη εγγραφή 4 εκατ. ευρώ στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού”. Προσλήψεις, που είναι απαραίτητες για να συσταθεί αμέσως το Περιφερειακό Κέντρο Δειγματοληψιών (για τον κορωνοϊό) που πρότεινε η Δύναμη Ζωής, για υπηρεσίες Ψυχολογικής Στήριξης προς τους πολίτες, για υγειονομικούς ελέγχους και άλλα προγράμματα και δράσεις.

Ας σταματήσει εδώ και τώρα η Διοίκηση τον εμπαιγμό πολιτών και υπαλλήλων. Τα ζητήματα επαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας, ειδικά αυτών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, δεν αποτελούν πολυτέλεια ή άσκηση επί χάρτου. Είναι το ισχυρό όπλο στα χέρια ενός φορέα της Πολιτείας, όπως ο δεύτερος βαθμός Αυτοδιοίκησης, που οφείλει να δίνει ακούραστα τη μάχη για να στηρίξει τους πολίτες. Να στηρίξει την πρόσβασή τους στο πρώτιστο αγαθό, αυτό της ζωής. Όλοι και όλες έχουμε την υποχρέωση, αντί για αδιέξοδες γραφειοκρατικές απαντήσεις, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, όπως πράττει η Δύναμη Ζωής, ελέγχοντας και υποδεικνύοντας λύσεις”, τόνισε σχετικά, η Ρένα Δούρου.

Η καθυστερημένη και ελλιπής αντίδραση της Διοίκησης φανέρωσε :

  • Άγνοια “για τον Πολυετή Στρατηγικό Προσλήψεων που είχε δρομολογήσει η διοίκηση της Δύναμης Ζωής””.
  • Αδιαφορία “για την επιτάχυνση του 1ου έστω κύκλου κινητικότητας που δεν έχει ολοκληρωθεί 8 πλέον μήνες από την ανάληψη καθηκόντων της σημερινής Διοίκησης” και έχει προθεσμία ολοκλήρωσης.
  • Αδυναμία να κατανοήσει το γεγονός ότι “η Περιφέρεια Αττικής είναι σε μεγάλο βαθμό υποστελεχωμένη, σήμερα κατά 35-40% περίπου με αποτέλεσμα ορισμένες υπηρεσίες της Περιφέρειας μετά βίας να ασκούν τις αρμοδιότητές τους”.
  • Υποτίμηση των θεμάτων Δημόσιας Υγείας “μιας και η Διοίκηση προτείνει τελικά την πρόσληψη 300 ατόμων, εκ των οποίων 57 διοικητικών και προσλήψεις μόλις 1-2 και σε μία περίπτωση μόλις 3 ατόμων στις ειδικότητες Υγείας! Σύμφωνα με την πρόταση της Διοίκησης προτείνεται: 1 πρόσληψη ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής, 2 ΠΕ Ψυχολόγων, 3 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 2 ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας, 1 ΤΕ Νοσηλευτών- τριών και φυσικά ενώ η Διοίκηση δηλώνει την πρόθεσή της να υλοποιήσει πρόγραμμα Σίτισης, στην πράξη προτείνει την πρόσληψη μόλις 1 ΠΕ Γεωπόνων – Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων!”
Share This