ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Στις σημερινές συνθήκες δοκιμασίας του τόπου μας όλοι οι φορείς της Πολιτείας οφείλουν να συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών και στην οικοδόμηση ενός στέρεου Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Αυτό ισχύει και για την Περιφέρεια Αττικής που έχει μάλιστα την τύχη να διαθέτει Ταμειακό πλεόνασμα.

Χρειάζεται λοιπόν η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας, πέρα από τις απολύτως αναγκαίες αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων, που έχει λάβει, να προχωρήσει στο αναγκαίο και κοινωνικά χρησιμότερο.

Να πράξει δηλαδή έτσι ούτως ώστε με ταχύ ρυθμό να υλοποιηθούν άμεσα οι μεγάλες πρωτοβουλίες που πήρε η Διοίκηση της Ρένας Δούρου από το 2017 για το χώρο της Δημόσιας Υγείας.

Πρωτοβουλίες που χωρίς να υποκαθιστούν το Υπουργείο Υγείας, σχεδιάστηκαν μαζί του, στο πλαίσιο Προγραμματικών Συνεργασιών και χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, δημιουργώντας ένα πανελλαδικό πρότυπο.

Απόλυτη προτεραιότητα της Διοίκησης της Δύναμης Ζωής από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής ήταν και παρέμεινε μέχρι τέλους, η στήριξη του Συστήματος Δημόσιας Υγείας. Μια στρατηγική επιλογή, την οποία στηρίξαμε, παρά την αβάσιμη, επιφανειακή και μικροκομματική κριτική που ασκήθηκε από εκείνους ακριβώς που σήμερα ομνύουν στο ΕΣΥ. Για εμάς η επιλογή ήταν, είναι και θα παραμείνει διαχρονική. Γιατί δεν παίζουμε με τις ζωές των παιδιών μας, δεν παίζουμε με το μέλλον του τόπου”, επισήμανε, ερωτηθείσα σχετικά, η Ρένα Δούρου.

Σήμερα λοιπόν πρέπει άμεσα και κατ᾽ απόλυτη προτεραιότητα:

 1. Να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (τομογράφοι, στεφανιογράφοι, κύκλοτρα κλπ) σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Οι Συμβάσεις έχουν υπογραφεί από την Ρένα Δούρου, μετά από την έγκριση της όλης διαδικασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη διεξαγωγή, με απόλυτη διαφάνεια, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Διαγωνισμού που υλοποιήθηκε με το υψηλότερο επίπεδο Τεχνικών Προδιαγραφών και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, αποκλείοντας κατ᾽αυτόν τον τρόπο πρακτικές του παρελθόντος γνωστές για τη φαυλότητά τους και τη ζημιά που προξενούσαν στο Δημόσιο συμφέρον.
 2. Να ολοκληρωθεί η δημοπράτηση του υπόλοιπου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019, με υπογραφή της Ρένας Δούρου. Στην προμήθεια αυτή περιλαμβάνεται, εκτός των άλλων, κρίσιμος εξοπλισμός για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και συγκεκριμένα:

α) 50 κρεβάτια ΜΕΘ για την 2η ΥΠΕ
β) 8 αναπνευστήρες ΜΕΘ του Αττικόν
γ) 18 κρεβάτια ΜΕΘ του Ευαγγελισμού
δ) 38 μόνιτορ για τη ΜΕΘ και τη ΜΑΦ του Ευαγγελισμού
ε) 10 αναπνευστήρες του Ευαγγελισμού.

 1. Να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τον Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, προϋπολογισμού 19,9 εκατ. ευρώ, η Προγραμματική Σύμβαση για τον οποίο υπεγράφη τον Ιούλιο 2018 από την Ρένα Δούρου και τον τότε αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας Φώτη Κουβέλη. Για τον διαγωνισμό αυτό η Διοίκηση της Δύναμης Ζωής σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ ετοίμασε την Διακήρυξη, που όμως η σημερινή Διοίκηση δεν έχει ακόμη προχωρήσει.
 2. Να ολοκληρωθεί η προμήθεια μέσω ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής) Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για όλα τα Νοσοκομεία της Αττικής, προϋπολογισμού 13,4 εκατ. ευρώ, στον οποίο περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, 5 μονάδες παραγωγής Οξυγόνου, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ. Πληροφορούμαστε ότι ο διαγωνισμός για αυτήν την εξαιρετικά σημαντική προμήθεια ακυρώθηκε από την Δοίκηση της 2ης ΥΠΕ στο τέλος Ιανουαρίου του 2020, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει τάχιστα να επαναπροκηρυχθεί.
 3. Να προχωρήσει η ανακατασκευή των Εξωτερικών Ιατρείων του Ευαγγελισμού, χώρος κρισιμότατος για την λειτουργία του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει ήδη από τον Ιούνιο του 2019 δεσμευθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9723.01.013)
 4. Να προχωρήσει η επισκευή των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Δυτ. Αττικής “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”, προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει ήδη δεσμευθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9723.03.001). Το Νοσοκομείο αυτό, που είχε κλείσει επί υπουργίας Αδ. Γεωργιάδη, χρειάζεται άμεσα το κονδύλι αυτό, προκειμένου να ξαναλειτουργήσει. Έχει δε ολοκληρωθεί η διαδικασία τακτοποίησης πολεοδομικών εκκρεμοτήτων και η νέα Διοίηση της Περιφέρειας Αττικής οφείλει να προχωρήσει στην σύνταξη της Προγραμματικής Σύμβασης και στη Δημοπράτηση.
 5. Να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες στα Νοσοκομεία “Μεταξά” Πειραιά και Νίκαιας, προϋπολογισμού 2,5 και 2,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ποσά που επίσης έχουν δεσμευθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9723.07.003 και 9779.07.025). Έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές Μελέτες επί Διοίκησης Ρένας Δούρου, και μάλιστα στο πρώτο έχει γίνει και η Δημοπράτηση.
 6. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας να λειτουργήσει τώρα η νέα καρδιολογική πτέρυγα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, η κατασκευή της οποίας έχει ήδη ολοκληρωθεί με πόρους και επίβλεψη της Περιφέρειας Αττικής. Μετά από συνεχείς προσπάθειες (Μελέτες, χρηματοδότηση, δημοπράτηση, επίβλεψη κατσκευής) από το 2016. Μάλιστα στο ίδιο Νοσοκομείο τοποθετείται Στενανιογράφος, από το πόρους της Περιφέρειας Αττικής (βλ. ανωτέρω σημείο 1).

 

Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι ήδη, χάρη στην πρωτοβουλία και το πρόγραμμα στήριξης της δημόσιας υγείας από τη Διοίκησης της Δύναμης Ζωής και τη Ρένα Δούρου, έχουν εγκατασταθεί:

 • 4 Μαγνητικοί Τομογράφοι (Ιπποκράτειο, Αττικό, Παίδων Αγ. Σοφία, Σεισμανόγλειο)
 • 4 Αξονικοί Τομογράφοι (Παμμακάριστος, Σωτηρία, Αλεξάνδρα, Ασκληπιείο)
 • 9 Στεφανιογράφοι- Αγγειογράφοι (Ιπποκράτειο, Σισμανόγλειο, Ερυθρός, Αγία Όλγα, Τζάνειο (2), ΚΑΤ, Ευαγγελισμός, Νίκαια)
 • 23 Αναισθησιολογικά συγκροτήματα
 • 9 Ακτινολογικά συγκροτήματα

 

Εν κατακλείδι : επειδή η παρούσα επιδημία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, όχι μόνο για σήμερα αλλά, κυρίως, για το μέλλον, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής οφείλει να υλοποιήσει όλα τα παραπάνω, χωρίς να χάσει ούτε μία μέρα. Στην κατεύθυνση αυτή η “Δύναμη Ζωής” θα σταθεί αμέριστος συμπαραστάτης.

Share This