Προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας ζητά η Δύναμη Ζωής

Την άμεση πρόσληψη 500 ατόμων για την ουσιαστική ενίσχυση του προσωπικού ιδιαίτερα στις Διευθύνσεις αιχμής της Περιφέρειας ενόψει της αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού (COVID-19), βάσει της ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου 2020, ζητά η Δύναμη Ζωής ενόψει της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 16 Απριλίου. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη κινηθεί και άλλοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Αθηναίων που έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού.

Προτείνουμε λοιπόν να εγγραφεί στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού που υπάρχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης, το ενδεικτικό ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ στην παρούσα φάση για την άμεση πρόσληψη 500 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για 4 μήνες, σε πρώτη φάση, σύμφωνα με την δυνατότητα που δίνει η προαναφερόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η Διοίκηση της Περιφέρειας, χωρίς αναβολή, οφείλει να προχωρήσει τώρα στις απαραίτητες προσλήψεις προκειμένου η Περιφέρεια Αττικής να ανταποκριθεί πλήρως στην τεράστια πρόκληση για τη δημόσια υγεία και τη ζωή των συμπολιτών μας, που αποτελεί η σημερινή πανδημία. Η Δύναμη Ζωής δείχνει τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία μπορούν εδώ και τώρα να στελεχωθούν υπηρεσίες κρίσιμες για να εκπληρώσει ένας δημόσιος φορέας, όπως η Περιφέρεια Αττικής την αποστολή του. Κανείς, με καμία πρόφαση δεν μπορεί να παίζει με την υγεία των γονιών και των παιδιών μας” δήλωσε σχετικά η επικεφαλής της Δύναμης Ζωής, Ρένα Δούρου.

Συγκεκριμένα, η Δύναμη Ζωής φέρνει το παράδειγμα της πρόσφατης πρότασής της για σύσταση «Περιφερειακού Κέντρου Δειγματοληψιών» στην Περιφέρεια Αττικής σε προγραμματική συνεργασία με Πανεπιστημιακούς φορείς για την ενίσχυση του συστήματος Δημόσιας Υγείας. Για την υλοποίηση της πρότασης αυτής η Δύναμη Ζωής πρότεινε την άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού όπως ιατρούς και νοσηλευτές, καλύπτοντας αφενός μια κρίσιμη για την αντιμετώπιση της πανδημίας, λειτουργία, και, αφετέρου, προσφέροντας στήριξη σε άνεργους επιστήμονες. Ωστόσο “η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής προτιμά να υλοποιήσει ένα μέρος του προγράμματος με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ενώ το προσωπικό που απαιτείται δεν είναι μόνον (ούτε καν κυρίως από αριθμητική άποψη) ιατροί αλλά νοσηλευτές”.

Πέραν του «Περιφερειακού Κέντρου Δειγματοληψιών», το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο προτείνουμε να προσληφθεί, μπορεί να καλύψει άμεσα τις ακόλουθες ανάγκες:

  • Ψυχολογική Στήριξη μέσω τηλεϊατρικής.

  • Ελεγκτές ποιότητας για το Πρόγραμμα Σίτισης, που ήδη προωθεί η Περιφέρεια Αττικής.

  • Προσωπικό για τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών

  • Προσωπικό για τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας

  • Γυμναστές για την δημιουργία ενός νέου Προγράμματος “Άσκηση και ευεξία στο πάρκο, στο βουνό, στη θάλασσα”, σε συνεργασία με Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, στη φάση χαλάρωσης των μέτρων.

Στο αίτημά της η Δύναμη Ζωής θέτει το μείζον θέμα της “υποστελέχωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής”, υπογραμμίζοντας ότι “οι κενές οργανικές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής αγγίζουν σχεδόν τις 1500 – ποσοστό περίπου ανάμεσα στο 35-40% των οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Αττικής!”

Θεωρούμε απαράδεκτο η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας να μην έχει προβεί σε διαδικασίες πρόσληψης έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με τη δυνατότητα που της δίνει το νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει ειδικά για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Μαρτίου 2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των ν. 3812/2019 (άρθρο 1 παρ.2 περ. ιε) και ν. 3584/2007 (άρθρο 206 παρ. 1)”, αναφέρεται στο σχετικό αίτημα.

Η σημερινή υγειονομική συγκυρία επιβάλλει στους δημόσιους φορείς όπως η Περιφέρεια Αττικής την εντατικοποίηση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους σχετικά “με την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, για παράδειγμα με την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής”.

Τέλος, η Δύναμη Ζωής αιτιολογεί την κατάθεση του αιτήματος Εκτός Ημερησίας Διάταξης, επικαλούμενη τόσο τις “σημερινές έκτακτες και ειδικές συνθήκες στις οποίες έχει υποβληθεί η κοινωνία μας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού” όσο “τη σχεδόν μη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου με κύρια ευθύνη της διοίκησης της Περιφέρειας”.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο του Εκτός Ημερησίας Διάταξης αιτήματος της Δύναμης Ζωής.

Share This