Να συσταθεί τώρα από την Περιφέρεια Αττικής “Περιφερειακό Κέντρο Δειγματοληψιών” για μοριακά τεστ, ζητά η Δύναμη Ζωής

Την άμεση σύσταση Περιφερειακού Κέντρου Δειγματοληψιών, ζητά από τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, η Δύναμη Ζωής, συμβάλλοντας στην αλυσίδα αλληλεγγύης κατά της πανδημίας, μέσα από την κατάθεση συγκεκριμένων, ρεαλιστικών και άμεσα υλοποιήσιμων προτάσεων.

Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητες που διαθέτει για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για την προστασία της υγείας των συμπολιτών μας. Ειδικά μάλιστα στη σημερινή συγκυρία επιβάλλεται να σκεφτόμαστε δημιουργικά και να λειτουργούμε αποτελεσματικά για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το μόνου αποτελεσματικού αναχώματος απέναντι στην πανδημία. Η στήριξή του πρέπει να είναι ο στόχος που διαμορφώνει τα μέσα. Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει και την υποδομή και τα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η σύσταση Περιφερειακού Κέντρου Δειγματοληψιών εντάσσεται σε αυτή την κατεύθυνση”, δήλωσε σχετικά η επικεφαλής της Δύναμης Ζωής, Ρένα Δούρου.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική χρησιμότητα των μοριακών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, η Περιφέρεια Αττικής, μπορεί, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που της παρέχει το άρθρο 24, της από 14 Μαρτίου 2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α64), να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβή στην πρόσληψη επαρκούς αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού (γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό) ανά Περιφερειακή Ενότητα, με στόχο τη σύσταση αξιόπιστου και αποτελεσματικού μηχανισμού λήψης ικανού αριθμού δειγμάτων σε καθημερινή βάση. Ενός μηχανισμού που θα μπορεί να εξυπηρετεί τους πολίτες και κατ’ οίκον.

Για την επεξεργασία των δειγμάτων να προβεί σε προγραμματική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιατρική Σχολή) και τα δημόσια εργαστήρια που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή.

Παράλληλα, η Δύναμη Ζωής καλεί τη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσει με κατεπείγουσα διαδικασία στην ενίσχυση και στελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, όπως οι αρμοδιότητές τους απορρέουν από τον Οργανισμό Υπηρεσίας της Περιφέρειας και αφορούν στη συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη ευπαθών ομάδων, την ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ασθενειών, την επιδημιολογική τους επιτήρηση. Στο πλαίσιο αυτό να προχωρήσει στην πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εποπτών υγείας, εποπτών για τις Λαϊκές Αγορές. Όπως έπραξαν ήδη αντίστοιχοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αυτές οι προσλήψεις είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίες για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά προς όφελος των πολιτών οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής.

Share This