Πότε επιτέλους θα προχωρήσει η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής την αποψίλωση των πρανών και την απομάκρυνση της εύφλεκτης ύλης στο βασικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής ενώ ήδη από την 1η Μαΐου έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος; Στο ερώτημα αυτό καλεί τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να απαντήσει άμεσα η Δύναμη Ζωής.

Με σχετική επερώτησή τους οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κ. Λογοθέτη, Σπ. Αγγέλης, Χρ. Καραμάνος και Γ. Μπαλάφας, που φέρνουν στο προσκήνιο τις σοβαρές ευθύνες της Διοίκησης της Περιφέρειας για την καθυστέρηση αυτή, τονίζουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ανατεθεί σχετική Σύμβαση ούτε και προβλέπεται αυτό να γίνει πριν τον Σεπτέμβριο του 2021, καθώς ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε μόλις τον Απρίλιο του 2021 και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε ήδη την 1η Μαΐου”.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που υπογράφουν την επερώτηση, υπογραμμίζουν ότι η “μεγάλη αυτή καθυστέρηση οφείλεται στο ότι η Διοίκηση επιχείρησε να αυξήσει τεχνητά τον Προϋπολογισμό του έργου από 152.415,00 ευρώ κατ᾽ έτος σε 501.580,00 ευρώ κατ᾽ έτος (και 1.504.740,00 ευρώ για τρία έτη)”, τονίζοντας ότι “πρόκειται για 330% υπερτιμολόγηση!”

Η προσπάθεια αυτή κρίθηκε ως μη σύννομη από την Οικονομική Υπηρεσία, όπως καταγράφεται στην υπ᾽ αρ. 191/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (βλ. σημεία 18 και 19) και τελικά ο Προϋπολογισμός περιορίστηκε σε 178.798,00 ευρώ κατ᾽ έτος και συνολικά 536.394,00 για 3 έτη. Όμως στο μεταξύ και στις ανταλλαγές σωρείας εγγράφων είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος, με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης”.

Επισημαίνουμε ότι στον διαγωνισμό που ακολούθησε τέθηκαν ιδιαίτερα περιοριστικοί όροι με συνέπεια να κατατεθεί μόλις μία έγκυρη προσφορά. Για το ζήτημα αυτό είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει την Διοίκηση με την γραπτή τοποθέτησή μας στην προαναφερθείσα υπ᾽ αρ. 191/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής”, παρατηρούν, προσθέτοντας ότι “η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής επέδειξε, επίσης, αμέλεια στο να υπάρξει τουλάχιστον για το έτος 2021 ενόψει της αντιπυρικής περιόδου που ήδη ξεκίνησε την 1η Μαϊου, ένας ενδιάμεσος διαγωνισμός -“γέφυρα”, στα όρια του συνοπτικού διαγωνισμού (74.400,00 ευρώ), μέσω του οποίου θα μπορούσε να γίνει μία έστω από τις δύο επαναλήψεις εργασιών αποψίλωσης που προβλέπονται κατ᾽ έτος, πράγμα που θα άμβλυνε σε έναν ορισμένο βαθμό τον κίνδυνο που σήμερα διατρέχουμε”.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι αρμόδια για την αποψίλωση και απομάκρυνση της ξηρής φυτικής βιομάζας από τις φυτεμένες νησίδες και τα πρανή του οδικού δικτύου ευθύνης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.

Share This