Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1960 και δραστηριοποιείται στην Αθήνα από το 1985. Έγγαμος με σύζυγο και τρία παιδιά, πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων με μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ίδιος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΒΣΠ), Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με μετεκπαίδευση στο Marketing, Project Management και με γνώσεις Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επαγγελματική πείρα:
-εξαρτημένη εργασία ως Οικονομικός – Εμπορικός Διευθυντής ΑΕΒΕ.
-αυτοαπασχολούμενος από το 1994 ως Οικονομολόγος, Εμπορικός Αντιπρόσωπος ,Σύμβουλος Εξωτερικού Εμπορίου – Εισαγωγών ομίλων Super Market, Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας και Σύμβουλος Green Energy με εμπειρία σε διαχείριση περιβαλλοντικών ενεργειών, όπως μελέτες διαχείρισης αποβλήτων, ήπιας μορφής τουριστικής ανάπτυξης και προστασίας πανίδας- χλωρίδας.
Διατέλεσε Μέλος Δ.Σ. ΕΟΜΕΧ και Ελεγκτής Α.Ε.

Προσωπικά ενδιαφέροντα αποτελούν η ενασχόληση με τον πολιτισμό. Από το 2003 δρα ενεργά ως Πρόεδρος επιφανούς Κρητικού Πολιτιστικού Συλλόγου.
Είναι εκλεγμένο Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Παγκρητίου Ενώσεως και στο παρελθόν έχει διατελέσει επίσης Ταμίας αυτής, καθώς και Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων.

Share This