Ελλείψει έργου, η σημερινή εξουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, έχει επιλέξει να παραπληροφορεί τους πολίτες. Μετά την ανάπλαση του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά, ένα έργο της Δύναμης Ζωής, που… παρουσίασε ο Κ. Μητσοτάκης, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής περιέγραψε σήμερα το σχέδιό της για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, παρατάσσοντας στο Ζάππειο, ως πρώτη δράση της, τα απορριμματοφόρα που όμως αγόρασε για να παραχωρήσεις στους Δήμους της Αττικής η διοίκηση της Ρένας Δούρου!

Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι πρόκειται για την αγορά που αποφάσισε, πέρσι τον Φεβρουάριο, η Διοίκηση της Δύναμης Ζωής, με την προκήρυξη  Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού (σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016) για την “προμήθεια κινητού εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων”, προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ. Η αγορά αφορούσε στην προμήθεια από τον ΕΔΣΝΑ 102 απορριμματοφόρων, οχημάτων μεταφόρτωσης και περισυλλογής, συμπιεστών απορριμμάτων, προκειμένου να παραχωρηθούν στους Δήμους της Αττικής.

Η απόφαση αυτή εντασσόταν στο πλαίσιο της νέας, κοινωνικά και οικονομικά, δίκαιης και βιώσιμης, αποκεντρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, της Δύναμης Ζωής, με στόχο να μπει τέλος στην επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και καταστροφική για το περιβάλλον, πρακτική της ταφής των απορριμμάτων. Μιας πολιτικής, με δημόσιο χαρακτήρα που δεν επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες και δίνει έμφαση στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, της Διαλογής στην Πηγή, της ανακύκλωσης και της επανάχρησης. Της πολιτικής που εισήγαγε για πρώτη φορά, μέσα από το νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ), η Διοίκηση της Δύναμης Ζωής, ακολουθώντας και εφαρμόζοντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και βέλτιστες καλές πρακτικές άλλων χωρών.

Στη διάρκεια της θητείας της, η Διοίκηση της Δύναμης Ζωής, σε συνεργασία με τους δήμους και τις τοπικές κοινωνίες, πέτυχε ουσιαστική αλλαγή στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής :

  1. μείωσε τον όγκο των απορριμμάτων που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ Φυλής,
  2. εξορθολόγησε, προς όφελος των δήμων, των πολιτών και του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων, των κλαδεμάτων, των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων,
  3. έκλεισε 11 χωματερές στα Καλύβια, την Κερατέα, τα Μέγαρα, την Π. Φώκαια, κ.α., απαλλάσσοντας τους φορολογούμενους πολίτες από τα πρόστιμα εκατομμυρίων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
  4. αναβάθμισε τις υποδομές του ΕΔΣΝΑ,

Ανάδειξε τη σημασία της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων ως κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων δουλειάς, προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

Share This